Право міжнародних організацій і Україна. Навчальний посібник у схемах

Виробник: Ліра-К
Код Товару: Л12146
Новинка
Право міжнародних організацій і Україна. Навчальний посібник у схемах
200,00грн.

 • Наявність: Є в наявності
  Авторський колектив: Бошицького Ю.Л., Дей М.О
  Загальна редакція:
  Тип видання: Навчальний посібник
  Видання: Рекомендовано
  Рік видання: 2015
  Кількість сторінок: 268
  Формат: 70*100/16
  Обкладинка: М'яка
  Переглянути зміст книгиУ навчальному посібнику у вигляді тез, схем і таблиць викладена теорія права міжнародних організацій та інформація про правовий статус, інституційну структуру і напрями діяльності міжнародних міжурядових організацій, учасницею яких є Україна (ООН, СОТ, СНД тощо). Загалом, у навчальному посібнику висвітлено 64 міжнародні міжурядові організації та найважливіші для України конвенційні органи. Дане видання має навчально-довідковий характер і розраховано на студентів та викладачів факультетів міжнародного права й міжнародних відносин, науковців, юристів-практиків, працівників органів державної влади, а також на читачів, які цікавляться питаннями сучасного правового статусу та напрямів діяльності міжнародних міжурядових організацій.АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ.................................................................................................... 3 ПЕРЕДМОВА............................................................................................................................ 5 РОЗДІЛ 1. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ................................................... 7 Тема 1: Право міжнародних організацій: визначення, функції та принципи............ 7 1. Поняття права міжнародних організацій............................................................................ 7 2. Підгалузі права міжнародних організацій.......................................................................... 8 3. Принципи права міжнародних організацій........................................................................ 10 4. Функції міжнародних організацій....................................................................................... 11 Тема 2: Ознаки міжнародної організації, як суб’єкта міжнародного права................ 14 1. Поняття міжнародної організації......................................................................................... 14 2. Ознаки міжнародної організації.......................................................................................... 15 Тема 3: Правосуб’єктність міжнародних організацій...................................................... 18 1. Підстави виникнення правосуб’єктності міжнародної організації.................................. 18 2. Структура правосуб’єктності міжнародної організації..................................................... 19 Тема 4. Класифікація міжнародних організацій............................................................... 21 1. Критерії типології міжнародних організацій..................................................................... 21 2. Класифікація міжнародних організацій.............................................................................. 21 РОЗДІЛ 2. УНІВЕРСАЛЬНІ ТА СУБРЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЧЛЕНОМ ЯКИХ Є УКРАЇНА............................................. 25 ПАРАГРАФ 1: Організація Об’єднаних Націй: система органів та основні напрямки діяльності.................................................................................................................................. 25 Тема 1. Організація Об’єднаних Націй............................................................................... 25 1. Правовий статус Організації Об’єднаних Націй................................................................ 25 2. Внутрішньо - організаційна структура Організації Об’єднаних Націй........................... 26 ПАРАГРАФ 2: Міжнародні організації системи ООН, членом яких є Україна. Спеціалізовані установи ООН.............................................................................................. 33 Тема 1. Всесвітній поштовий союз....................................................................................... 33 1. Правовий статус Всесвітнього поштового союзу.............................................................. 33 2. Інституційна структура Всесвітнього поштового союзу.................................................. 34 Тема 2. Всесвітня метеорологічна організація.................................................................. 36 1. Правовий статус Всесвітньої метеорологічної організації............................................... 36 2. Внутрішньо - організаційна структура Всесвітньої метеорологічної організації.......... 37 Тема 3. Всесвітня організація інтелектуальної власності............................................... 39 1. Історія створення та сучасний правовий статус Всесвітньої організації інтелектуальної власності........................................................................................................ 39 2. Інституційна структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності................... 41 Тема 4. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ............................................... 43 1. Правовий статус Всесвітньої організації охорони здоров’я............................................. 43 2. Внутрішньо - організаційна структура Всесвітньої організації охорони здоров’я........ 44 Тема 5. Всесвітня організація туризму............................................................................... 45 1. Правовий статус Всесвітньої організації туризму............................................................. 45 2. Інституційна структура Всесвітньої організації туризму................................................. 46 Тема 6. Група Світового банку............................................................................................. 48 1. Правовий статус групи Світового банку............................................................................ 48 2. Структура групи Світового банку....................................................................................... 49 Тема 6.1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк).................. 50 1. Правовий статус Міжнародного банку реконструкції та розвитку.................................. 50 2. Інституційна структура Міжнародного банку реконструкції та розвитку...................... 52 Тема 6.2. Міжнародна фінансова корпорація.................................................................... 54 1. Правовий статус Міжнародної фінансової корпорації...................................................... 54 2. Інституційна структура Міжнародної фінансової корпорації.......................................... 55 Тема 6.3. Міжнародна асоціація розвитку.......................................................................... 57 1. Правовий статус Міжнародної асоціації розвитку............................................................ 57 2. Інституційна структура Міжнародної асоціації розвитку................................................. 58 Тема 6.4. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій................................... 60 1. Правовий статус Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій.................... 60 2. Інституційна структура Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій........ 61 Тема 6.5. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів.......................... 63 1. Правовий статус Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів............ 63 2. Інституційна структура Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів. 64 Тема 7. Міжнародна морська організація.......................................................................... 66 1. Правовий статус Міжнародної морської організації......................................................... 66 2. Інституційна структура Міжнародної морської організації............................................. 67 Тема 8. Міжнародна організація праці............................................................................... 69 1. Правовий статус Міжнародної організації праці............................................................... 69 2. Структура Міжнародної організації праці.......................................................................... 70 Тема 9. Міжнародна організація цивільної авіації........................................................... 72 1. Правовий статус Міжнародної організації цивільної авіації............................................ 72 2. Інституційна структура Міжнародної організації цивільної авіації................................ 73 Тема 10. Міжнародний валютний фонд.............................................................................. 75 1. Правовий статус Міжнародного валютного фонду........................................................... 75 2. Організаційна структура управління Міжнародного валютного фонду......................... 76 Тема 11. Міжнародний союз електрозв’язку..................................................................... 78 1. Правовий статус Міжнародного союзу електрозв’язку.................................................... 78 2. Інституційна структура Міжнародного союзу електрозв’язку......................................... 79 Тема 12. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)............................................................................................................................... 81 1. Правовий статус Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури...... 81 2. Інституційна структура Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури..................................................................................................................................... 82 Тема 13. Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)........... 85 1. Правовий статус Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку.................... 85 2. Інституційна структура Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку........ 86 Тема 14. Продовольча та сільськогосподарська організація Організації Об’єднаних Націй (ФАО)....................................................................................................... 87 1. Правовий статус Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН................... 87 2. Інституційна структура Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН....... 88 ПАРАГРАФ 3: Міжнародні політичні організації................................................................ 90 Тема 1. Організація із заборони хімічної зброї.................................................................. 90 1. Правовий статус та інституційна структура Організації із заборони хімічної зброї..... 90 2. Основні напрями діяльності Організації із заборони хімічної зброї............................... 92 ПАРАГРАФ 4: Міжнародні організації з мирного використання атомноїенергії.......... 94 Тема 1. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)......................................... 94 1. Правовий статус Міжнародного агентства з атомної енергії........................................... 94 2. Інституційна структура Міжнародного агентства з атомної енергії................................ 965 Тема 2. Об’єднаний інститут ядерних досліджень............................................................ 97 1. Правовий статус Об’єднаного інституту ядерних досліджень......................................... 97 2. Інституційна структура Об’єднаного інституту ядерних досліджень............................. 98 ПАРАГРАФ 5: Міжнародні організації в сфері охорони прав людини............................ 99 Тема 1. Міжнародна організація з міграції (МОМ).......................................................... 99 1 Правовий статус Міжнародної організації з міграції......................................................... 99 2.Інституційна структура Міжнародної організації з міграції.............................................. 100 ПАРАГРАФ 6: Міжнародні економічні та фінансові організації...................................... 102 Тема 1. Всесвітня митна організація................................................................................... 102 1. Правовий статус Всесвітньої митної організації............................................................... 102 2. Інституційна структура Всесвітньої митної організації.................................................... 103 Тема 2. Міжнародна організація з цукру............................................................................ 105 1. Історія створення Міжнародної організації з цукру.......................................................... 105 2. Правовий статус Міжнародної організації з цукру та її значення в сучасності............. 106 3. Інституційна структура Міжнародної організації з цукру................................................ 107 Тема 3. Міжнародна організація виноградарства та виноробства............................... 109 1. Історія створення Міжнародної організації з виноградарства та виноробства............... 109 2. Правовий статус Міжнародної організації з виноградарства та виноробства................ 110 3. Інституційна структура Міжнародної організації з виноградарства та виноробства.... 110 Тема 4. Міжнародна рада по зерну...................................................................................... 110 1. Розвиток міжнародно-правового регулювання світової торгівлі зерном та продовольчої допомоги............................................................................................................ 112 2. Правовий статус Міжнародної ради по зерну.................................................................... 114 3. Інституційна структура Міжнародної ради по зерну........................................................ 115 Тема 5. Світова Організація Торгівлі (СОТ)..................................................................... 117 1. Правовий статус Світової Організації Торгівлі................................................................. 117 2. Структура Світової Організації Торгівлі............................................................................ 119 ПАРАГРАФ 7: Міжнародні морські організації................................................................... 121 Тема 1. Організація з рибальства в Північно-західній частині Атлантичного океану........................................................................................................................................ 121 1. Міжнародно-правовий статус Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану................................................................................................................ 121 2. Інституційна структура Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану................................................................................................................ 122 ПАРАГРАФ 8: Міжнародні організації з охорони навколишнього середовища............ 123 Тема 1. Всесвітня організація охорони здоров’я тварин................................................. 123 1. Правовий статус Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин................................ 123 2. Інституційна структура Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин..................... 124 Тема 2. Комісія із збереження морських живих ресурсів Антарктики......................... 126 1. Правовий статус Комісії із збереження морських живих ресурсів Антарктики............ 126 2. Інституційна структура Комісії із збереження морських живих ресурсів Антарктики. 127 Тема 3. Міжнародна гідрографічна організація................................................................ 129 1. Правовий статус Міжнародної гідрографічної організації............................................... 129 2. Внутрішньо - організаційна структура Міжнародної гідрографічної організації.......... 130 ПАРАГРАФ 9: Міжнародні космічні організації та міжнародні організації зв’язку.... 132 Тема 1. Міжнародна організація космічного зв’язку (Інтерсупутник)........................ 132 1. Правовий статус Міжнародної організації космічного зв’язку «Інтерсупутник».......... 132 2. Внутрішньо - організаційна структура Міжнародної організації космічного зв’язку «Інтерсупутник»........................................................................................................................ 133 Тема 2. Міжнародна організація мобільного супутникового зв’язку........................... 135 1. Правовий статус Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язку............. 135 2. Внутрішньо - організаційна структура Міжнародної організації мобільного супутникового зв’язку.............................................................................................................. 137 ПАРАГРАФ 10: Міжнародні організації із метрології та стандартизації........................ 139 Тема 1. Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння....................................... 139 1. Правовий статус Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння.......................... 139 2. Інституційна структура Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння.............. 141 Тема 2. Міжнародна організація стандартизації............................................................... 144 1. Правовий статус Міжнародної організації стандартизації............................................... 144 2. Інституційна структура Міжнародної організації стандартизації.................................... 145 ПАРАГРАФ 11. Міжнародні організації по боротьбі із злочинністю............................... 147 Тема 1. Міжнародна організація кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ).......................... 147 1. Історія створення Міжнародної організації кримінальної поліції................................... 147 2. Основні напрями та цілі діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції..... 150 3. Структура та органи Інтерполу............................................................................................ 151 ПАРАГРАФ 12. Міжнародні організації в сфері науково-технічного співробітництва 156 Тема 1. Міжнародне бюро виставок.................................................................................... 156 1. Правовий статус Міжнародного бюро виставок................................................................ 156 2. Інституційна структура Міжнародного бюро виставок.................................................... 157 Тема 2. Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин…........................................ 158 1. Правовий статус Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин......................... 158 2. Інституційна структура Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин............. 159 Тема 3. Міжнародний центр наукової та технічної інформації..................................... 160 1. Правовий статус Міжнародного центру наукової та технічної інформації.................... 160 2. Інституційна структура Міжнародного центру наукової та технічної інформації......... 162 ПАРАГРАФ 13. Міжнародні організації транспорту........................................................... 164 Тема 1. Міжнародний транспортний форум...................................................................... 164 1. Правовий статус Міжнародного транспортного форуму.................................................. 164 2. Інституційна структура Міжнародного транспортного форуму...................................... 165 Тема 2. Міжурядова організація міжнародних залізничних перевезень...................... 167 1. Правовий статус Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень......... 167 2. Інституційна структура Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень.................................................................................................................................. 168 Тема 3. Організація співробітництва залізниць................................................................ 170 1. Правовий статус Організації співробітництва залізниць.................................................. 170 2. Інституційна структура Організації співробітництва залізниць...................................... 171 ПАРАГРАФ 14. Міжнародні організації з правового співробітництва............................ 173 Тема 1. Гаазька конференція з міжнародного приватного права................................. 173 1. Правовий статус Гаазької конференції з міжнародного приватного права.................... 173 2. Інституційна структура Гаазької конференції з міжнародного приватного права......... 174 ПАРАГРАФ 15. Міжнародні спортивні організації.............................................................. 176 Тема 1. Міжнародна рада армійського спорту.................................................................. 176 1.Правовий статус Міжнародної ради армійського спорту.................................................. 176 2. Історична довідка виникнення і розвитку ідеї створення Міжнародної ради армійського спорту................................................................................................................... 177 3.Основні напрями роботи Міжнародної ради армійського спорту.................................... 177 РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЧЛЕНОМ ЯКИХ Є УКРАЇНА.............................................................................................................. 180 ПАРАГРАФ 1. Міжнародні регіональні політичні організації.......................................... 180 Тема 1. Співдружність Незалежних Держав (СНД)......................................................... 180 1. Історія створення Співдружності Незалежних Держав.................................................... 180 2. Правовий статус Співдружності Незалежних Держав...................................................... 183 3. Інституційна структура Співдружності Незалежних Держав.......................................... 185 Тема 2. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)............................... 190 1. Правовий статус Організації з безпеки та співробітництва в Європі….......................... 190 2. Інституціональна структура Організації з безпеки та співробітництва в Європі........... 192 Тема 3. Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ....................... 197 1. Правовий статус Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ........... 197 2. Інституційна структура Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ 198 Тема 4. Рада Європи............................................................................................................... 200 1. Правовий статус та компетенція Ради Європи................................................................... 200 2. Інституційна структура Ради Європи.................................................................................. 201 3. Система джерел права Ради Європи................................................................................... 205 4. Захист прав людини як провідний напрямок діяльності Ради Європи............................ 209 ПАРАГРАФ 2: Міжнародні організації в сфері регіонального економічного та фінансового співробітництва................................................................................................ 213 Тема 1. Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю.................... 213 1. Правовий статус Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю....... 213 2. Інституційна структура Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю.................................................................................................................................... 215 Тема 2. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).................................... 217 1. Правовий статус Європейського банку реконструкції та розвитку................................. 217 2. Інституційна структура Європейського банку реконструкції та розвитку і повноваження його основних органів..................................................................................... 218 Тема 3. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).......... 221 1. Правовий статус Організації Чорноморського Економічного Співробітництва............ 221 2. Інституційна структура Організації Чорноморського Економічного Співробітництва 222 Тема 4. Чорноморський банк торгівлі і розвитку............................................................ 225 1. Правовий статус Чорноморського банку торгівлі і розвитку........................................... 225 2. Інституційна структура Чорноморського банку торгівлі і розвитку............................... 226 Тема 5. Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій.................... 228 1. Правовий статус Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій........ 228 2. Інституційна структура Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій............................................................................................................................. 229 ПАРАГРАФ 3: Міжнародні регіональні організації з охорони навколишнього середовища............................................................................................................................... 231 Тема 1. Європейська і середземноморська організація захисту рослин....................... 231 1. Правовий статус Європейської і середземноморської організації захисту рослин........ 231 2. Інституційна структура Європейської і середземноморської організації захисту рослин......................................................................................................................................... 232 Тема 2. Комісія по захисту Чорного моря від забруднення............................................ 234 1. Правовий статус Комісії по захисту Чорного моря від забруднення.............................. 234 2. Інституційна структура Конвенції по захисту Чорного моря від забруднення.............. 235 Тема 3. Міжнародна комісія з наукових досліджень Середземного моря.................... 237 1. Правовий статус Міжнародної комісії з наукових досліджень Середземного моря...... 237 2. Організаційна структура Міжнародної комісії з наукових досліджень Середземного моря............................................................................................................................................ 238 Тема 4. Міжнародна комісія із захисту ріки Дунай.......................................................... 239 1. Міжнародно-правовий статус Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай.................... 239 2. Інституційна структура Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай............................... 240 ПАРАГРАФ 4: Міжнародні регіональні організації в сфері космосу, транспорту і зв’язку........................................................................................................................................ 242 Тема 1. Дунайська комісія..................................................................................................... 242 1. Правовий статус Дунайської Комісії.................................................................................. 242 2. Інституційна структура Дунайської Комісії....................................................................... 243 Тема 2. Європейська конференція цивільної авіації....................................................... 245 1. Правовий статус Міжнародної організації цивільної авіації............................................ 245 2. Інституційна структура Міжнародної організації цивільної авіації................................ 246 Тема 3. Європейська організація по забезпеченню безпеки аеронавігації.................. 248 1. Правовий статус Європейської організації по забезпеченню безпеки аеронавігації..... 248 2. Інституційна структура Європейської організації по забезпеченню безпеки аеронавігації.............................................................................................................................. 249 Тема 4. Європейська організація супутникового зв’язку............................................... 251 1. Правовий статус Європейської організації супутникового зв’язку................................. 251 2. Інституційна структура Європейської організації супутникового зв’язку..................... 253 ПАРАГРАФ 5: Міжнародні регіональні організації із метрології та стандартизації.... 255 Тема 1. Євроазіатське співробітництво національних метрологічних установ......... 255 1. Правовий статус Євроазіатського співробітництва національних метрологічних установ....................................................................................................................................... 255 2. Інституційна структура Євроазіатського співробітництва національних метрологічних установ............................................................................................................. 256 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................................... 258 СПИСОК ТЕМ ПОСІБНИКА ЗА АВТОРАМИ..................................................................... 260

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре