Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України. Матеріали заочної науково-практичної інтернет-конференції ННІЗН НАВС

Виробник: Ліра-К
Код Товару: Л12144
Новинка
Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України. Матеріали заочної науково-практичної інтернет-конференції ННІЗН НАВС
110,00грн.

 • Наявність: Є в наявності
  Авторський колектив:
  Загальна редакція: Коваленко В.В. 
  Тип видання: Посібник
  Видання:
  Рік видання: 2014
  Кількість сторінок: 192
  Формат: 60*84/16
  Обкладинка: М'яка
  Переглянути зміст книгиЗМІСТ Передмова………………………………………………………………...… 3 Коваленко В.В. Права людини та вдосконалення їх захисту в політико-правових реаліях сьогодення ………………………..……… 5 Берназюк Я.О. Правотворчість Президента України як один із головних конституційних механізмів гарантування прав і свобод людини та громадянина …………………………………………………. 12 Гусарєв С.Д. Функціональність у контексті осмислення проблем юридичної діяльності ……………………………………….… 15 Заіка Ю.О. Право потерпілого від злочину на захист майнових інтересів …………………………………………………………………… 18 Іваненко О.В. Еутаназія або чи має право людина на смерть … 20 Колодій А.М. Забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні: методологія розуміння ………… 23 Корнієнко П.С. Конституційна скарга як необхідний засіб здійснення правозахисної діяльності в Україні …………………….. 25 Лукашенко А.А. До питання про право на самоорганізацію населення в Україні ……………………………………………………… 27 Нестерович В. Ф. Захист прав людини Європейським омбудсманом під час прийняття нормативно-правових актів … 29 Пустовіт Ж.М. Поняття системи прав і свобод людини й громадянина в Україні …………………………………………………… 32 Скрипнюк О.В., Федоренко В.Л. Громадянські права і свободи людини – пріоритетні цінності громадянського суспільства …... 34 Сокуренко В.В. Актуальні проблеми нормативного регулювання правового становища міліції громадської безпеки …………………………………………………...………………… 41 Секція 1. Теорія та історія прав людини і правозахисної діяльності в Україні та за кордоном Свиридюк Н.П. Гуманізм як основа подальшої демократизації державної влади в Україні …………………………………………….... 44 Хвіст В.О. Історія прав людини в давньоруській державі за «Руською правдою» ………………………………………………………. 47 Чернеженко О.М. Права і свободи людини в їх історичному розвитку ……………………………………………………………………. 49 Васін Є.Ю. Методологія дослідження забезпечення законності в правозастосовчій практиці міліції…………………………………….. 52 Іванова О.О. Природа прав громадських об'єднань ……………….. 55 Тертишна Ю.В. Аналіз історичного розвитку правового захисту честі та гідності людини ……………………………………. 56 Тимошенко А.Г. Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує……………………………………………… 59 Фесина О.П. Права особи в УРСР в контексті генезису радянських конституцій ………………………………………………… 61 Цегельник І.А. Питання прав людини в період визвольних змагань у 1917 – 1918 роках …………………………………………… 64 Шевчук Є.М. Побудова механізму стримувань і противаг у контексті розвитку прав людини в Україні …………………………... 67 Секція 2. Ефективний захист прав і свобод людини – основна мета модернізації Конституції України Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Європі: історія та сучасність ……………………………. 71 Іванова В.М. Права людини: національний досвід та міжнародні стандарти …………………………………………………. 73 Астаф’єва Ю. В. Основні напрями конституційного оновлення в частині гарантування громадянських та політичних прав і свобод ……………………………………………………………………………... 78 Боровська О. М. Модернізація права як передумова забезпечення захисту прав та свобод людини ……………………… 79 Борис І.А. Права і свободи людини та напрямки модернізації Конституції України …………………………………………………….. 83 Будник Ю. А. Право громадян на участь у всеукраїнському референдумі та шляхи його забезпечення……………………………. 85 Веріженко О.С. Особливості поняття та змісту правового забезпечення реалізації основних прав і свобод людини та громадянина ……………………………………………………………….. 87 Гирик М.А. Щодо оптимізації механізмів участі громадян у здійсненні державного управління в Україні ………………………... 89 Дадак М.В. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення прав і свобод людини та громадянина …………... 92 Карчемська Т.М. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні ………………………………… 95 Колодій О.А. Модельне правоутворення: поняття та сутність 98 Кузьміна І. М. Ефективний захист прав і свобод дитини в контексті модернізації Конституції України ……………………... 100 Литвиненко Т.Р. Нормативне закріплення та гарантії реалізації прав і свобод людини ……………………………………... 102 Людвик І.В. Щодо вдосконалення правового статусу ЗМІ в контексті модернізації Конституції України ……………………... 105 Пономарьов С.М. Стан реалізації права на об’єднання у громадські організації в Україні ……………………………………….. 107 Семененко І.О. Права людини та їх гарантії в умовах модернізації Конституції України ……………………………………. 109 Скоробагата А. В. Демократизація як обов`язковий чинник формування громадянського суспільства в державі через призму модернізації Конституції України ………………………………………. 112 Сороковий Д.А. Конституційні засади ефективного захисту прав та свобод людини в Україні ……………………………………… 114 Титюк Є.О. Механізм судово-правового захисту основних прав і свобод людини за Конституцією України …………………………… 116 Уздєнова Ю.М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в контексті модернізації Конституції України ….. 118 Шевченко І.М. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі суб’єктів захисту прав людини ………………… 120 Секція 3. Адміністративно-правові засади захисту прав і свобод людини в Україні Чорна В.Г. Правовий статус індустріальних парків в Україні … 125 Єфремова М.Ю. Право працівника на професійний розвиток: теоретичний аспект …………………………………………………….. 128 Затворницький А.І. Актуальні проблеми забезпечення прав інвалідів у сфері освіти ………………………………………………….. 131 Лисенко В.І. Права та свободи закордонних українців…………... 133 Лоренц В.В. Адміністративно-правова систематизація прав дитини ………………………………………………………………………. 135 Пугач Є.А. Адміністративно-правова характеристика прав дітей на об’єднання в дитячі та молодіжні організації …………. 136 Секція 4. Захист прав і свобод людини в контексті реформи кримінальної юстиції в Україні Демчіхіна Є.С. Законодавче регламентування норм, що легітимізують дотримання прав неповнолітніх …………………… 138 Бойко К. С. Ефективний захист прав та свобод людини – основна мета модернізації Конституції України …………………. 140 Глушкова М.В. Засада змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості ……………………………………………………………. 143 Мічкодан К.І. Ювенальна юстиція як невід’ємна частина реформи кримінальної юстиції в Україні ……………………………. 144 Осніцька М.Б. Юридично-психологічний аспект прокурорської діяльності при захисті прав і свобод людини в Україні ……………. 147 Сущенко А. О. Право дітей на захист від усіх форм насильства 149 Угленко Я.С. До питання законності та обгрунтованості судового рішення в адміністративному судочинстві …………….. 151 Хохлова І. М. Окремі аспекти протидії колекторській діяльності в Україні ……………………………………………………… 153 Секція 5. Забезпечення прав і свобод людини в цивільному, господарському, сімейному та трудовому праві: проблеми теорії і практики Шевчук Г.В. Напрями вдосконалення врегулювання прав людини на здійснення підприємницької діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів …... 156 Горбенко Ю. О. Окремі проблеми сурогатного материнства …. 158 Дричик Н.В. Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту цивільних прав ……………………………………………………………. 160 Кандітний А.М. Право на обов’язкову частку у спадщині як спосіб захисту спадкових прав ……………………………………… 162 Козир Д. В. Договір як спосіб охорони конституційних прав громадян ……………………………………………………………………. 165 Кривошия І.М. Умисне знищення або пошкодження майна…….. 166 Мядзель О.В. Особисті немайнові права фізичної особи як об’єкти цивільного права ……………………………………………….. 169 Софіюк Т. О. Проблеми забезпечення права особи на недоторканність особистої документації …………………………. 173 Курінной А. Є. Застарілість додатку переліку майна, що не може бути конфіскований у Кримінальному кодексі України ….. 175 Секція 6. Міжнародні стандарти прав людини і проблеми їх запровадження в законодавство України Акушко Я. Л. Впровадження міжнародних стандартів прав людини в Україні в сучасних умовах ………………………………… 178 Бравов С.О. Міжнародні стандарти прав людини в місцях обмеження волі та проблеми їх упровадження в Україні ……… 180 Суботенко Г.П. Аналіз міжнародних стандартів з прав людини та проблеми їх запровадження в законодавство України ……… 183 Тимошенко О.В. Міжнародні стандарти прав людини і їх імплементація в правову систему України ………………………… 186

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре