Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Будівельне матеріалознавство

Будівельне матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів)

Пушкарьова К. К.

Навч. Пос.К.: «Видавництво Ліра-К». — Тв. 624с.

(реком. МОНУ)

Анотація

В підручнику розглянуто основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також показано вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів та виробів, їх склад, структуру, властивості, особливості отримання та застосування в екстер'єрі та інтер'єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена будівельним матеріалам різного функціонального призначення – конструкційним, теплоізоляційним, покрівельним і гідроізоляційним, оздоблювальним, акустичним, а також матеріалам для проведення ремонтних та реставраційних робіт з урахуванням їх переваг та недоліків. Уникальный и качественный альбом для новорожденных подруга покупала на zrk.in.ua. Зміст підручника відповідає навчальній програмі з дисципліни «Матеріалознавство», що викладається студентам архітектурних спеціальностей, та основним вимогам, встановленим МОН України для підручників і написаний на високому науково-методичному рівні. Підручник «Матеріалознавство» призначений для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» (спеціальностей «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування» та «Дизайн архітектурного середовища») вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також може бути корисним для фахівців, що працюють в галузі будівництва та архітектури.  

Зміст:

Глава1. Будівельні матеріали та їх втілення в архітектурні рішення

1.1. Будівельні матеріали в архітектурі минулого
1.2. Еволюція будівельних конструкцій під впливом будівельних матеріалів
1.3. Вплив нових матеріалів та технологій будівництва на архітектуру майбутнього
Додаткова література до глави 1

Глава 2. Теоретичні основи архітектурного матеріалознавства

2.1.Термінологія дисципліни. Загальна класифікація будівельних матеріалів
2.2. Сучасні уявлення про структуру та композиційну побудову будівельних матеріалів
2.3. Методи стандартизації будівельних матеріалів (уніфікація та типизація)
2.4.Основні властивості будівельних матеріалів
2.4.1. Фізичні властивості
2.4.2. Механічні властивості
2.4.3. Експлуатаційні (спеціальні) властивості
2.4.4. Технологічні властивості
Додаткова література до глави 2

Глава 3. Склад, структура, властивості та технологія отримання будівельних матеріалів
3.1. Природні кам'яні матеріали
3.1.Особливості утворення і класифікація гірських порід
3.2. Характеристика породотвірних мінералів
3.3. Характеристика основних гірських порід, які застосовуються в будівництві
3.4. Особливості отримання та обробки природних кам'яних матеріалів
3.5. Характеристика матеріалів та виробів із природного каменю
3.6. Природний камінь в екстер'єрі
3.7. Природний камінь в інтер'єрі
3.8. Захист кам'яних матеріалів від корозії
3.9. Переваги та недоліки природного каменю
Додаткова література до глави 3

Глава 4. Керамічні матеріали та вироби


4.1. Загальні відомості та класифікація керамічних матеріалів
4.2. Сировина для виробництва керамічних матеріалів
4.3. Матеріали для декорування :глазурі (поливи), ангоби, керамічні фарби
4.4. Особливості технології керамічних виробів
4.5. Способи та види декорування керамічних матеріалів
4.6. Стінові керамічні вироби
4.7. Вироби для влаштування екстер'єру
4.8. Вироби для влаштування інтер'єру
4.9 Вироби спеціального призначення
4.10. Переваги та недоліки керамічних матеріалів
Додаткова література до глави 4


Глава 5. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів

5.1. Класифікація матеріалів із мінеральних розплавів
5.2. Сировина, технологія отримання та властивості скла
5.3. Способи обробки і декорування скла
5.4. Матеріали та вироби зі скла для влаштування фасадів
5.5. Матеріали та вироби зі скла для влаштування інтер'єру
5.6. Матеріали спеціального призначення
5.7. Переваги та недоліки матеріалів із мінеральних розплавів
Додаткова література до глави 5

Глава 6. Металеві матеріали

6.1. Загальна характеристика металів
6.2.Класифікація чавунів, вуглецевих сталей та кольорових металів і сплавів
6.3. Основні властивості металів
6.4. Особливості отримання чорних металів (чавуну та сталі) та сплавів на їх основі
6.5. Види декорування металевих матеріалів
6.6. Вироби зі сталі
6.7. Вироби з кольорових металів
6.8. Металеві конструкції
6.9.Використання металевих виробів в екстер'єрі та інтер'єрі
6.10. Переваги та недоліки металевих матеріалів та виробів
Додаткова література до глави 6

Глава 7. Неорганічні в'яжучі речовини, будівельні розчини та бетони

7.1. Класифікація неорганічних в'яжучих речовин
7.2. Загальна характеристика та властивості неорганічних в'яжучих речовин
7.3. Основні поняття про будівельні розчини та бетони
7.4. Властивості розчинової суміші та будівельних розчинів
7.5.Сухі будівельні суміші: загальні поняття та класифікація
7.6. Властивості бетонної суміші та бетонів
7.7. Важкі бетони: загальна характеристика та галузі використання
7.8. Легкі бетони: загальна характеристика та галузі використання
7.9. Бетони різного функціонального призначення
7.10. Способи підвищення декоративності будівельних розчинів та бетонів.
Додаткова література до глави 7

Глава 8. Матеріали та вироби з деревини

8.1. Будова та основні властивості деревини
8.2. Характеристика матеріалів і виробів із деревини
8.3. Види декорування деревини
8.4. Особливості використання деревини для декорування інтер'єрів та екстер'єрів
8.5. Проблеми довговічності. Захист деревини від гниття та займання
Додаткова література до глави 8

Глава 9. Бітумні та дьогтьові в'яжучі речовини та матеріали на їхній основі

9.1. Загальні поняття та класифікація
9.2. Бітумні в'яжучі речовини
9.3. Дьогтьові в'яжучи речовини
9.4. Характеристика матеріалів на основі бітумних та дьогтьових в'яжучих речовин
9.5. Способи підвищення довговічності та архітектурної виразності матеріалів на основі бітумів та дьогтів.
Додаткова література до глави 9

Глава 10. Полімерні матеріали

10.1. Класифікація та загальна характеристика полімерних речовин та матеріалів на їхній основі
10.2. Основні властивості полімерних матеріалів (пластмас)
10.3. Особливості виготовлення полімерних матеріалів
10.4. Характеристика матеріалів на основі полімерних речовин
10.5. Використання полімерних матеріалів для декорування інтер'єрів та екстер'єрів
10.6. Оцінка довговічності та екологічні проблеми, пов'язані з виробництвом та застосуванням полімерних матеріалів
Додаткова література до глави 10

Глава 11. Будівельні матеріали різного функціонального призначення

11.1. Конструкційні матеріали для стін

11.1.1. Загальні відомості