Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
"Біржова діяльність", Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В.:
Фото: "Біржова діяльність", Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В., вид. "Ліра-К", Київ-2009

"Біржова діяльність"

Колектив авторів: Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В.
вид. "Ліра-К", Київ-2009"

Анотація

У навчальному посібнику розкрито сутність, суспільно-економічне значення, принципи, функції біржової діяльності, види бірж, біржових товарів та біржових контрактів, порядок створення та ме-ханізм функціонування бірж і брокерських контор, особливості й правила біржової торгівлі і укладан-ня біржових контрактів клієнтами, брокерами (трейдерами) і ділерами на товарних, валютних та фондових біржах України.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв і гімназій, для всіх хто цікавиться питаннями біржі, технологіями купівлі-продажу товарів, діяльністю з біржового посе-редництва, залучення інвестицій на біржовому ринку, отримання економічної користі від послуг бірж для свого бізнесу.

Зміст:

Вступ.

Модуль 1. Теоретичні основи біржової діяльності

1.1. Сутність, економічне значення та історичний розвиток біржової діяльності. Види бірж, біржових товарів і контрактів. 

1.1.1. Сутність біржової діяльності. 

1.1.2. Види бірж та біржових товарів. 

1.1.3. Біржові контракти та їх види. 

1.2. Організаційні та правові основи створення біржі і брокерської кон-тори. 

1.2.1. Створення та відкриття біржі 

1.2.2. Учасники біржових торгів. 

1.2.3. Відкриття брокерської контори при біржі. 

1.3. Біржові торги та укладання біржових контрактів. 

1.3.1. Правила та умови біржових торгів 

1.3.2. Види біржових торгів та аукціонів. 

1.3.3. Укладання біржових угод та реєстрація і виконання біржових контрактів. 

Модуль 2. Правові основи та діяльність товарних бірж в Україні

2.1. Загальні умови сторення і діяльності товарних біржі в Україні. 

2.2.1. Створення та діяльність товарної біржі в Україні. 

2.1.2. Порядок надання товарній біржі висновку про відповідність умовам реалізаціїї сільськогосподарської продукції. 

2.1.3. Порядок визначення бірж, на базі яких проводи-тимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля. 

2.2. Типові правила проведення торівлі продукцією на товарних біржах. 

2.2.1. Типові правила проведення біржових торгів в Україні з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля. 

2.2.2. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні. 

2.2.3. Типові правила укладання біржових контрактів зустрічних поставок сільськогосподарської продукції і продовольства та матеріально-технічних ресурсів.

2.2.4. Типові правила проведення аукціонів живої худоби та птиці в Україні. 

2.2.5. Типові правила організації митних аукціонів з реалізації товарів і транспортних засобів на товарних біржах. 

2.3. Біржова торгівля товарними деривативами, квотами та ліцензіями. 

2.3.1. Правила випуску та обігу товарних деривативів на товарній біржі. 

2.3.2. Типові правила про-ведення аукціонів з квот на експорт та імпорт продукції. 

2.3.3. Порядок проведення аукціонів з про-дажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами в Україні. 

Модуль 3. Біржовий валютний ринок України та діяльність Української міжбанківської валют-ної біржі

3.1. Правові основи діяльності біржового валютного ринку України. 

3.1.1. Субєкти та операції на міжбанківському біржовому валютному ринку. 

3.1.2. Встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів. 

3.1.3. Умови здійснення операцій на біржовому валютному ринку України. 

3.2. Діяльність Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ). 

3.2.1. Створення та розвиток Української міжбанківської валютної біржі. 

3.2.2. Організація проведення торгів на УМВБ. 

3.2.3. Технології проведення торгів на УМВБ. 

3.3. Користування „біржовою електронною системою торгів” (БЕСТ) Української міжбанківської валютної біржі. 

3.3.1. Можливості користування електронною системою торгів. БЕСТ. 

3.3.2. Умови укладання біржових угод в БЕСТ Міжбанківської валютної біржі. 

3.3.3. Порядок допуску та проведення торгів за формою електронних по технології безперервного подвійного аукціону. 

Модуль 4. Правові основи та діяльність фондових бірж в Україні

4.1. Біржовий фондовий ринок України та умови його фукнціонування і державного регулювання. 

4.1.1. Фондовий ринок та правові засади діяльності фондових бірж в Україні. 

4.1.2. Державне регу-лювання та контроль діяльності фондових бірж і учасників ринку цінних паперів. 

4.1.3. Загальний порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств в процесі при-ватизації. 

4.2. Порядок проведення торгів цінними паперами на Українській фондовій біржі.

4.2.1. Правила Української фондової біржі та аредитація її членів. 

4.2.2. Цінні папери, які допускаються до біржових торгів і котирування на УФБ. 

4.2.3. Учасники біржового ринку, подання заявок і укладання біржових контрактів на УФБ. 

4.2.4 Порядок проведення торгів цінними паперами в системі елек-тронних торгів (СЕЛТ) Української фондової біржі. 

4.3. Умови торгівлі цінними паперами на Ук-раїнській міжбанківській валютній біржі. Укладання фючерсних контрактів і опіонів. 

4.3.1. Умови до-пуску цінних паперів на Українській міжбанківській валютній біржі. 

4.3.2. Правила проведення торгів цінними паперами на фондовій секції ЗАТ „Українська міжбанківська валютна біржа”. 

4.3.3. Умови торгівлі і укладання фючерсних контрактів та опціонів без поставки товару на секції строкового ринку УМВБ. Література. Голосарій. Додатки.