Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
"Загальне документознавство" (видання 2-ге) Палеха Ю. І., Леміш Н. О.:
Фото: "Загальне документознавство" (видання 2-ге), Палеха Ю. І., Леміш Н. О., вид. "Ліра-К", Київ-2009

"Загальне документознавство"

(видання 2-ге, доповнене та перероблене)

Палеха Ю. І., Леміш Н. О., Київ-2009, вид. "Ліра-К"

Анотація

Курс «Загальне документознавство» складається з шести модулів, кожен з яких відповідно до вимог кредитно-модульної системи, складається зі змістових модулів. Після кожного модуля розміщені використані джерела та література, серед яких закони, правові та нормативно-правові акти, наукові та навчальні видання, публікації. Тематично до модулів подано питання та завдання для проведення контролю, які мають сприяти закріпленню здобутих знань і поглибленому засвоєнню лекційного матеріалу. Наповнення змістовних модулів відповідає затвердженій у ВНЗ навчальній програмі з дисципліни, а також вимогам чинного галузевого стандарту вищої освіти.

Посібник розрахований на викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних за-кладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Ликвидация ООО в Харькове

Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Зміст:

Вступ

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

ЗМ 1. Основні етапи розвитку документознавства

ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція

ЗМ 4. Розвиток носіїв інформації

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 2. Основи теорії документа

ЗМ 5. Методологічні основи знань про документ

ЗМ 6. Визначення терміна «документ»

ЗМ 7. Властивості, функції й ознаки документа

ЗМ 8. Інформаційні та матеріальні, складові документа

ЗМ 9. Комунікаційні можливості документа

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 3. Організація створення документа

ЗМ 10. Види структур і реквізити документа

ЗМ 11. Розвиток класифікації документів

ЗМ 12. Комплексна схема класифікації документів

ЗМ 13. Особливості машиночитаних документів

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 4. Документація офіційного походження

ЗМ 14. Системи документації офіційного походження

ЗМ 15. Види документації установи

ЗМ 16. Економічна та наукова системи документації

ЗМ 17. Нормативні та патентні документи

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 5. Видання як вид документа

ЗМ 18. Загальні ознаки видань

ЗМ 19. Класифікаційна схема видань

ЗМ 20. Типологічні ознаки електронних видань

ЗМ 21. Книга як вид документа

ЗМ 22. Періодичні та продовжувані видання

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 6. Ідеографічні та іконічні документи

ЗМ 23. Картографічні документи

ЗМ 24. Музичні документи

ЗМ 25. Ізографічні документи

ЗМ 26. Аудіовізуальні документи

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю


На сайт автора...