Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
"Організація загального діловодства" Палеха Ю. І.:
Фото: "Організація загального діловодства", Палеха Ю. І., вид. "Ліра-К", Київ-2009

"Організація загального діловодства"

Палеха Ю. І., Київ-2009, вид. "Ліра-К"

Анотація

Дане видання відкриває серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є само-стійним.

В даному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення управління з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдоско-налення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впоряд-кування, як культура операційної управлінської технології.

Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особли-востям документування.

Зміст:

Передмова. 

Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

1.1. Основи побудови діловодних процесів. 

1.2. Форми організації роботи з документами. 

1.3. До-кумент: основні поняття, властивості, класифікація. 

1.4. Загальні вимоги до оформлення документів. 

1.5. Комп’ютеризація діловодних процесів. 

Питання для самоперевірки. 

Перелік додатків до модуля. 

Модуль 2. ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ НА ДОКУМЕНТАХ.

2.1. Склад реквізитів документа. 

2.2. Складання заголовка документа. 

2.3. Датування та індексування документів. 

2.4. Адресування та оформлення тексту документа. 

2.5. Погодження та засвідчення документів. 

2.6. Проставляння відміток на документах. 

2.7. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні. 

Питання для самоперевірки. 

Перелік додатків до розділу. 

Модуль 3. СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

3.1. Загальні положення щодо написання тексту. 

3.2. Класифікація документів за способом викладу матеріалу. 

3.3. Граматична форма ділових документів. 

3.4. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості. 

3.5. Застосування мовних засобів. 

3.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні. 

3.7. Особливості складання ділових листів. 

Питання для самоперевірки. 

Модуль 4. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

4.1. Розробка нормативно-правових документів. 

4.2. Підготовка розпорядчих документів. 

4.3. Складання організаційних документів. 

4.4. Оформлення документів колегіальних органів. 

4.5. Створення довідково-інформаційних документів. 

4.6. Застосування таблиць. 

Питання для само-перевірки. 

Перелік додатків до модуля. 

Модуль 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ.

5.1. Загальні засади побудови документообігу. 

5.2. Долучення документів до документаційної системи. 

5.3. Проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденції. 

5.4. Організація контролю за ходом виконання документів. 

Питання для самоперевірки. 

Перелік додатків до модуля. 

Модуль 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

6.1. Систематизація документів. 

6.3. Підготовка справ до подальшого зберігання і використання. 

6.4. Особливості архівної роботи. 

6.5. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян. 

6.6. Робота з документами, що містять комерційну таємницю. 

Питання для самоперевірки. 

Перелік додатків до модуля.


На сайт автора...