Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Обладнання підприємств сфери торгівлі
Обладнання підприємств сфери торгівлі

Черевко А. І. Новікова О. В., Потапов В. А.

Обладнання підприємств сфери торгівлі

Навч. посібник. – К.: Ліра-К, 2010. – Тв. Рекомендовано МонУ.

Анотація

В навчальному посібнику відображено сучасний ринок торгово-технічного обладнання. Комплексно розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розгляну-то систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, збері-гання, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення. Посібник призначений для студентів I-IV рівнев акредитації, що навчаються за спеціальностями напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво», аспірантів, а також широкому колу чи-тачів, які цікавляться даним питанням.

Зміст:

ВСТУП

Розділ 1. Торговельне обладнання у технологічному процесі сфери торгівлі. 1.1. Зміст, предмет та завдання дисципліни. Класифікація торговельного обладнання. 1.2. Науково-технічний прогрес та його вплив на розвиток торгівлі. Контрольні питання.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ. 2.1. Загальні поняття. 2.2. Матеріали, що застосовуються для виготовлення деталей машин. .3. Класифікація деталей машин. 2.4. Деталі нероз’ємних та роз’ємних сполучень. 2.5. Деталі пере-дач. Передачі. 2.6. Основні техніко-економічні показники машин та визначення економічної ефективності впровадження нового об-ладнання в торгівлі Контрольні питання.

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО-ГРОШОВИМ ОБІГОМ В РОЗДРІБНІЙ ТА ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ. 3.1. Системи та обладнання для реєстрації розрахункових операцій. 3.1.1. Реєстратори розрахункових операцій (РРО). Нормативні документи, що регламентують застосування РРО у сфері торгівлі. 3.1.2. Вимоги до ЕККА та реєстрація в ДПІ. 3.1.3. ЕККА визначення результату роботи. Принципи будови та взаємодії між пристроями. 3.1.4. Характеристика моделей ЕККА. 3.1.5. Електронні контрольно-касові реєстратори (ЕКР). Вимоги до них. Характеристика моделей. 3.1.6. Комп’ютерно-касові системи (ККС). 3.1.7. POS-термінали. 3.1.8. Додаткове зовнішне обладнання для ККС та POS - терміналів. 3.1.9. Розміщення розрахункових вузлів на підприємствах роздрібної торгівлі. 3.1.10. Вибір ЕККА та розрахунок потреби в них. 3.2. Системи та об-ладнання для автоматичної,оптичної та радіочастотної ідентифікації товару. 3.2.1. Історія виникнення та розвиток всесвітньї організації з нумерації GS1 Україна її склад, задачі та напрямки. 3.2.2. Системи автоматичної ідентифікації товару (AutoID). 3.2.3. Штрихове кодування товарних позиці. 3.2.4. Обладнання для роботи з штриховими кодами. 3.2.5. Радіочастотна ідентифікація (RFID). Контрольні питання.

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 4.1. Втрати торговельного закладу внаслідок крадіжок. 4.2. Системи охоронного телебачення (СОТ). 4.3. Електронні системи захисту товарів. 4.4. Системи контролю за касирами та підрахун-ку покупців. Контрольні питання.