Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарст-ва.
Фото: "Організація загального діловодства", Палеха Ю. І., вид. "Ліра-К", Київ-2009

Л.М. Мостова, О.В. Новікова

Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарст-ва.


Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2010. – 388 с.
Рекомендовано МонУ.
ISBN 978-966-2174-07-6
Вартість 62 грн.

 

Анотація

В навчальному посібнику викладена комплексна характеристика організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих та тор-гових приміщень. Висвітлено характеристики посуду, устаткування, білизни. В посібнику приводять-ся основні види меню, правила подачі холодних і гарячих закусок, страв і напоїв, зокрема ликеро-горілчаних виробів і вин, правила їх підбору і подачі. Наведений детальний опис процесів обслуго-вування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні банкетів, прий-омів, а також спеціальні форми обслуговування. Значна увага приділена особливостям обслугову-вання в готельно-туристичних комплексах та за місцем роботи та навчання. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, також він буде корисний працівникам системи громадського харчування, широкому колу читачів, які цікавляться особливо-стями обслуговування в закладах ресторанного господарства.

ЗМІСТ.

ПЕРЕДМОВА.

Глава 1. Класифікація підприємств і послуг закладів ресторанного господарства. 1.1. Класифікація та типи підприємств ресторанного господарства. 1.2. Класифікація послуг закладів ресторанного господарства.

Глава 2. Характеристика приміщень та їх обладнання. 2.1. Види приміщень для обслуговування споживачів, їх характеристика. 2.2. Види підсобних приміщень, їх характеристика. 2.3. Обладнання торговельних приміщень.

Глава 3. Характеристика столового посуду, приборів та столової білизни. 3.1. Асортимент порцеля-ново-фаянсового посуду. 3.2. Асортимент кришталевого та скляного посуду. 3.3. Асортимент мета-левого посуду та столових приборів.3.4. Асортимент керамічного, дерев’яного, паперового та посуду з полімерних матеріалів і фольгокартону. 3.5. Столова білизна, види та призначення.

Глава 4. Інформаційне забезпечення процесу обслуговування . 4.1. Сутність та види меню. 4.2. Принцип складання меню та його оформлення. 4.3. Карти напоїв та вимоги до їх складання.

Глава 5. Підготовка приміщень до обслуговування споживачів. 5.1. Санітарно-гігієнічна підготовка приміщень до обслуговування, розміщення меблів . 5.2. Порядок одержання і підготовка столової білизни, посуду приборів. 5.3. Види попереднього сервірування столів в залежності від характе-ру обслуговування.

Глава 6. Основні правила якісного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господар-ства. 6.1. Комплексна характеристика методів і форм обслуговування в закладах ресторанного гос-подарства . 6.2. Очікування гостей. Резервування столиків. 6.3. Зустріч гостей. Надання меню. Проведення переговорів щодо вибору страв. 6.4. Вказівки щодо успішного ведення переговорів по прийому замовлення. 6.5. Якість обслуговування. 6.6. Виконання замовлення та розрахунок з відвідувачами. 6.7. Прибирання та заміна використаного посуду, приборів та білизни.

Глава 7. Технологія обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. 7.1. Основні способи подавання страв і закусок. 7.2. Правила подавання холодних страв і закусок. 7.3. Правила подавання гарячих закусок. 7.4. Правила подавання супів та бульйонів. 7.5. Правила подавання дру-гих гарячих страв. 7.6. Правила подавання солодких страв і фруктів. 7.7. Правила подавання чаю, кави, шоколаду та какао. 7.8. Класифікація алкогольних і безалкогольних напоїв. 7.9. Правила по-давання аперитивів. 7.10. Правила підбору та подачі напоїв до страв. 7.11. Правила подавання вина у пляшках. 7.12. Правила подавання діджестивів.

Глава 8. Обслуговування прийомів та банкетів. 8.1. Класифікація прийомів та банкетів. 8.2. Прий-ом замовлення та підготовка до проведення банкету. 8.3. Банкет за столом із повним обслу-говуванням. 8.4. Банкет за столом із частковим обслуговуванням. 8.5. Банкет – прийом за типом «шведський стіл». 8.5. Банкет – фуршет. 8.6. Банкет-буфет. 8.7. Банкет – коктейль. 8.8. Банкет – чай. 8.9. Банкет – весілля. 8.10. Комбінований банкет. 8.9. Обслуговування свят на честь знамен-них дат.

Глава 9. Спеціальні форми обслуговування. 9.1. Організація кейтерингового обслуговування спо-живачів у закладах ресторанного господарства. 9.2. Організація музичного обслуговування у закла-дах ресторанного господарства. 9.3. Організація та технологія обслуговування споживачів у місцях масового відпочинку, торгових центрах. 9.4. Організація обслуговування учасників форумів, фестивалів, конференцій. 9.5. Організація обслуговування на транспорті.

Глава 10. Особливості обслуговування в готельно – туристичних комплексах. 10.1. Організація об-слуговування в номерах готелів. 10.2. Обслуговування індивідуальних туристів та груп туристів в ресторані. 10.3. Особливості обслуговування іноземних туристів.

Глава 11. Організація обслуговування споживачів за місцем роботи і навчання. 11.1. Основні задачі та вимоги до організації обслуговування контингентів споживачів за місцем роботи та навчання. 11.2. Особливості обслуговування споживачів на підприємствах. 11.3. Організація дієтичного та лікувально – профілактичного харчування. 11.4. Організація обслуговування студентів ВНЗ, учнів загальноосвітніх шкіл та учнів ПТУ.

Список використаних та рекомендованих джерел.

Додатки.