Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
ЗБІРНИК ЗАДАЧ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Фото: "Збірник задач з конституційного права України", Нестерович В., вид. "Ліра-К", Київ-2011

Збірник задач з конституційного права України

Нестерович В.

Навч. посібник., — К.: Видавництво Ліра-К. — 2011. — 318 с. Тв. Рекомендовано МонУ.

Код Л12054 ISBN 978-966-2609-01-1

Анотація

У збірнику викладено різної форми, змісту та ступеня складності задачі та творчі завдання з конституційного права України, які можуть бути використанні під час аудиторної та самостійної робо-ти для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань, для вироблення алго-ритму юридичної кваліфікації в умовах конкретно поставленого практичного завдання та уміння пра-вильно й ефективно застосовувати конституційно-правові норми з правовими нормами галузевого законодавства при вирішенні типових і нестандартних правових ситуацій. Збірник містить методичні поради, правила та рекомендації, які дозволять вірно підійти до розв’язання тієї чи іншої задачі. Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів та факультетів, а також ши-роке коло зацікавлених читачів.

Зміст:

Список умовних скорочень та абревіатур, які використовуються у тексті. Передмова. Методичні поради щодо вирішення задач. Тема І. Акти конституційного права України. Тема ІІ. Юридичні властивості Конституції України. Тема ІІІ. Засади конституційного ладу України. Тема ІV. Конституційно-правове регулювання гро-мадянства України. Тема V. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. Тема VІ. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Те-ма VІI. Конституційно-правові засади діяльності політичних партій та громадських організацій. Тема VІII. Конституційно-правові засади організації та проведення виборів до органів влади. Тема ІХ. Конституційно-правові засади організації та проведення всеукраїнського та місцевого референдумів. Тема Х. Конституційно-правові засади українського парламентаризму. Тема ХІ. Конституційно-правовий статус Президента України. Тема ХІІ. Конституційно-правовий статус Кабінету. Міністрів України та інших органів виконавчої влади. Тема ХІІІ. Конституційно-правові засади діяльності пра-воохоронних органів. Тема ХІV. Конституційно-правові засади здійснення контрольно-наглядової діяльності. Тема ХV. Конституційно-правові засади здійснення правосуддя та організації судової влади. Тема ХVІ. Звернення до Європейського суду з прав людини та застосування його практики в Україні. Для защиты: кожаные рабочие перчатки от механических повреждений при работах средней тяжести. Тема ХVІІ. Конституційно-правові засади здійснення конституційного контролю. Тема ХVIІI. Конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою України. Тема ХIХ. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Тема ХX. Конституційно-правові за-сади місцевого самоврядування. Навчальні посібники та підручники з конституційного права. Електронні адреси в мережі Інтернет владних установ, деяких бібліотек та неурядових організацій. Зміст