Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
"Електропривод", Лавріненко Ю. М.:
Фото: "Електропривод", За ред. Ю.М. Лавріненка, вид. "Ліра-К", Київ-2009

"Електропривод"

Колектив авторів: Лавріненко Ю. М., Марченко О. С., Савченко П. І.,
Синявський О. Ю., Войтюк Д. Г., Лисенко В. П.
вид. "Ліра-К", Київ-2009"

Анотація

Викладені основи електроприводу та питання керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та електромеханічні властивості електродвигунів постійного і змінного струму, регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності електродвигунів, апарати керування і захисту, системи керування електроприводами, вибір електроприводів в цілому.

Для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів II – IV рівнів акредитації.

Зміст:

Передмова. 

Вступ. 

В1. Стан та основні напрями розвитку електропривода. 

В2. Привод. Електропривод та його елементи. Основні поняття і визначення. 

В3. Класифікація електроприводів. 

1. МЕХАНІКА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

1.1. Статичні та динамічні сили і моменти, що діють у системі електропривод — робоча машина. 

1.2. Зведення моментів статичного опору і моментів інерції до вала електродвигуна. 

1.3. Рівняння руху електропривода. 

1.4. Механічні характеристики робочих машин. 

1.5. Механічні характеристики електродвигунів. 

1.6. Статична стійкість системи електродвигун-робоча машина. 

1.7. Методи експериментального визначення моменту інерції системи електродвигун-робоча машина. 

1.8. Приклади. 

1.9. Питання для самоконтролю. 

2. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

2.1. Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів постійного струму. 

2.1.1. Схема вмикання двигуна постійного струму незалежного збудження. Рівняння статичних електромеханічної та механічної характеристик. 

2.1.2. Механічні арактеристики ДПС НЗ у відносних одиницях. 

2.1.3. Енергетичний режим роботи ДПС НЗ. Гальмівні. Режими. 

2.1.4. Способи пуску ДПС НЗ. Розрахунок опорів пускових і гальмівних резисторів. 

2.1.5. Схема вмикання, статичні електромеханічні та механічні характеристики двигунів постійного струму послідовного збудження. 

2.1.6. Гальмівні режими ДПС ПЗ. 

2.1.7. Розрахунок і побудова природних і штучних електромеханічних та механічних характеристик ДПС ПЗ. Розрахунок опорів пускових резисторів. 

2.1.8. Схема вмикання, рівняння електромеханічних та механічних характеристик, режими роботи двигуна постійного струму змішаного збудження. 

2.1.9. Приклади. 

2.1.10. Питання для самоконтролю. 

2.2. Електромеханічні та механічні характеристики двигунів змінного струму. 

2.2.1. Схеми вмикання та заміщення трифазного асинхронного двигуна. 

2.2.2. Рівняння статичних електромеханічної та механічної характеристик трифазного асинхронного двигуна у параметричній формі. та його аналіз. 

2.2.3. Природні та штучні характеристики трифазного асинхронного двигуна, їх розрахунок і побудова.

2.2.4. Гальмівні режими трифазних асинхронних двигунів. 

2.2.5. Способи пуску, обмеження пускових струмів і моментів трифазних асинхронних двигунів. 

2.2.6. Розрахунок пускових резисторів, увімкнених в коло статора та ротора. 

2.3. Механічні характеристики однофазних та універсальних колекторних двигунів. 

2.2.4. Механічна та кутова характеристика синхронного двигуна. 

2.5. Приклади. 

2.6. Питання для самоконтролю. 

3. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ 

3.1. Загальні положення. 

3.2. Визначення часу пуску і гальмування системи електродвигун — робоча машина. 

3.3. Механічні перехідні процеси в електроприводі з лінійною механічною характеристикою двигуна при незмінних статичному моменті і моменті інерції. 

3.4. Механічні перехідні процеси в електроприводі з лінійною механічною характеристикою двигуна при незмінному моменті інерції і моменті статичних опорів, лінійно залежним від швидкості. 

3.5. Перехідні процеси в електроприводах з трифазними асинхронними електродвигунами. 

3.5.1. Перехідні процеси на ділянках з лінійною механічною характеристикою двигуна при незмінних статичному моменті і моменті інерції. 

3.5.2. Перехідні процеси на ділянках з лінійною механічною характеристикою двигуна при незмінному моменті інерції і моменті статичних опорів, лінійно залежним від швидкості. 

3.5.3. Аналітичне визначення часу перехідного процесу пуску та електричного гальмування. 

3.6. Динамічні характеристики асинхронних електродвигунів. 

3.7.Перехідні процеси в електроприводі з лінійною механічною характеристикою приводів. 

3.8. Приклади. 

3.9. Питання для самоконтролю. 

4. РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У РОЗІМКНЕНИХ СИСТЕМАХ 

4.1. Загальні питання про регулювання координат електропривода. 

4.2. Основні показники регулювання кутової швидкості електроприводів. 

4.3. Регулювання швидкості обертання двигунів постійного струму. 

4.3.1. Регулювання кутової швидкості ДПС НЗ зміною напруги на якорі. 

4.3.2. Реостатне регулювання кутової швидкості ДПС НЗ. 

4.3.3. Регулювання кутової швидкості ДПС НЗ зміною магнітного потоку. 

4.3.4. Імпульсний спосіб регулювання кутової швидкості ДПС НЗ. 

4.3.5. Регулювання кутової швидкості ДПС ПЗ. 

4.3.6. Контрольні питання. 

4.4. Регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів. 

4.4.1. Загальні відомості. 

4.4.2. Частотне регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів. 

4.4.3. Перетворювачі частоти для керування асинхронними двигунами. 

4.4.4. Регулювання кутової швидкості асинхронних. двигунів зміною числа пар полюсів. 

4.4.5. Регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів зміною опору роторного кола. 

4.4.6. Асинхронний регульований електропривод у каскадних схемах. 

4.4.7. Регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів зміною напруги на статорі. 

4.4.8. Приклади. 

4.4.9. Питання для самоконтролю. 

5. АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

5.1. Загальні відомості. 

5.2. Системи автоматичного регулювання кутової швидкості ДПС НЗ. 

5.3. Системи автоматичного регулювання моменту ДПС НЗ. 

5.4. Обмеження струму і моменту ДПС НЗ у замкненій системі з нелінійним від’ємним зворотним зв’язком по струму. 

5.5. Автоматичне регулювання положення. 

5.6. Автоматичне регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів зміною напруги живлення з від’ємним зворотним зв’язком по швидкості. 

5.7. Автоматичне частотне регулювання кутової швидкості асинхронних двигунів. 

5.8. Питания для самоконтролю. 

6. ЕНЕРГЕТИКА ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

6.1. Основні енергетичні показники роботи електропривода. 

6.2. Втрати потужності, ККД і коефіцієнт потужності в нерегульованому електроприводі при роботі в усталеному режимі. 

6.3. Втрати потужності в регульованому електроприводі при роботі в усталеному режимі. 

6.4. Втрати енергії в нерегульованому електроприводі в перехідних режимах роботи і способи їх зниження. 

6.4.1. Визначення енергетичних показників роботи електропривода в перехідних режимах. 

6.4.2. Втрати енергії в двигунах постійного та змінного струму при роботі без навантаження . 

6.4.3. Втрати енергії при роботі з навантаженням. 

6.5. Втрати енергії в регульованому електроприводі у перехідних процесах і способи їх зниження. 

6.6. Шляхи енергозбереження в електроприводі. 

6.7. Приклад. 

6.8. Питання для самоконтролю. 

7. ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ЗА ПОТУЖНІСТЮ 

7.1. Класи нагрівостійкості ізоляції обмоток електродвигунів. 

7.2. Нагрівання та охолодження електродвигунів. 

7.3. Навантажувальні діаграми. 

7.4. Класифікація номінальних режимів роботи електричних двигунів. 

7.5. Вибір електродвигунів за потужністю для тривалого режиму роботи. 

7.6 Вибір двигунів за потужністю для короткочасного режиму роботи. 

7.7. Вибір двигунів за потужністю для повторно-короткочасного режиму роботи. 

7.7.1. Визначення допустимого числа вмикань асинхронного двигуна. 

7.8. Визначення потужності двигуна для регульованого електропривода. 

7.9. Приклади. 

7.10. Питання для самоконтролю. 

8. ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

8.1. Класифікація електричних апаратів та вимоги до них. 

8.2. Нормовані параметри електричних апаратів. 

8.3. Контакти електричних апаратів. 

8.3.1. Режими роботи контактів. 

8.3.2. Матеріали контактів. 

8.3.3. Конструкції контактів. 

8.3.4. Електрична дуга. 

8.3.5. Умови горіння та гасіння дуги постійного струм. 

8.3.6. Дугогасні пристрої електричних апаратів. 

8.3.7. Електромагніти електричних апаратів. 

8.4. Апарати керування. 

8.4.1 Апарати ручного керування. 

8.4.2. Шляхові вимикачі і перемикачі. 

8.4.3. Контактори. 

8.4.4. Електромагнітні пускачі. 

8.4.5. Електричні реле. 

8.4.6. Напівпровідникові електричні апарати. 

8.4.7.Приклади вибору апаратів керування. 

8.4.8. Питання для самоконтролю. 

8.5. Апарати захисту електроприводів від аварійних і анормальних режимів. 

8.5.1. Плавкі запобіжники. 

8.5.2. Електротеплові реле. 

8.5.3. Автоматичні вимикачі. 

8.5.4. Пристрої температурного захисту. 

8.5.5. Пристрої захисного вимикання. 

8.5.6. Пристрої захисту з електронними блоками. 

8.5.7. Приклади вибору апаратів захисту. 

8.5.8. Питання для самоконтролю. 

9. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ

9.1. Функції систем автоматичного керування електроприводом. 

9.2. Правила виконання електричних схем. 

9.3. Типові вузли і блокіровки у схемах керування електроприводами. 

9.4. Типові схеми автоматизованого керування двигунами змінного струму. 

9.5. Типові схеми керування двигунами постійного струму. 

9.6. Типові структури замкнених систем автоматичного керування електроприводами. Интернет магазин шин и дисков с бесплатной доставкой krainashin.com

9.7. Програмне керування електроприводами. 

9.8. Питання для самоконтролю. 

10. ВИБІР ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

10.1. Загальна методика вибору електропривода. 

10.2. Розрахунки надійності електропривода. 

10.3. Техніко-економічна оцінка електропривода. 

10.4. Питання для самоконтролю. 

Бібліографія. 

Предметний покажчик