Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Історія діловодства

Палеха Ю. І. Леміш Н. О.

Історія діловодства

Навчальний посібник.— К.: Ліра-К, 2011. —Тв.

(реком. МОНУ)

Анотація

 

Зміст:

Переднє слово. Модуль 1. Документотворення на зламі тисячоліть. Розділ 1. Поява перших протописемних документів. 1.1 Первісні типи письма. 1.2. Піктографія. 1.3. Логографічні документи. Список використаної літератури. Розділ 2. Становлення інституту писемного документування. 2.1. Розвиток письма у Вавилоні. 2.2. Особливості документування в Єгипті. 2.3. Документування в Давній Греції та Італії. Список використаної літератури. Модуль 2. Становлення і розвиток справочинства. Розділ 1. Становлення справочинства в ІХ - перша половина ХІV ст. 3.1. Документування часів Київської Русі. 3.2. Справочинство доби литовської експансії. 3.3. Особливості діловодства часів Речі Посполитої. 3.4. Зачатки власної діловодної системи на Січі. Список використаної літератури. Розділ 2. Розвиток справочинства в другій половині ХІV ст.- ХVІІІ ст. 2.1.Особливості ведення справочинства у Запорізькій Січі 2.2. Види документів Гетьманщини. 2.3. Справочинство в другій половині ХVІІ –ХVІІІ ст..Список використаної літератури. Розділ 3. Становлення і розвиток діловодства в ХІХ ст. 3.1. Особливості оформлення документів в імперських установах. 3.2. Діловодство в духовних консисторіях. 3.3. Діловодство на українських землях в ХІХ ст. Список використаної літератури. Купити зошити за новою програмою 6 клас зі знижками. Розділ 4. Організація діловодства в Україні у ХХ – початок ХХІ ст. 4.1. Побудова діловодства в часи визвольних змагань. 4.2. Особливості організації діловодства радянської доби …4.3. Розвиток спеціальних систем документації в радянські часи. 4.4. Від діловодства до управління документацією в незалежній Україні. Список використаної літератури.