Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
"Банківський нагляд", Гудзь Т. П.:
Банківський нагляд

"Банківський нагляд"

Гудзь Т. П., вид. "Ліра-К", Київ-2008

Анотація

У посібнику викладено методику вивчення та загальну теорію і практику здійснення Національним банком України нагляду за діяльністю комерційних банків та контролю за дотриманням ними банків-ського законодавства в процесі реєстрації, ліцензування, дистанційної перевірки, виїзного інспекту-вання, санації та ліквідації.

Матеріал побудовано на основі чинного законодавства України з використанням світової практики банківського нагляду.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Банківська справа» та викладачів фінансових дис-циплін.

Зміст:

Вступ.

РОЗДІЛ І. Види та методи навчальної роботи студентів щодо самостійного вивчення дисципліни «Банківський нагляд» за кредитно-модульною системою організації начального процессу. 

РОЗДІЛ ІІ. Кількість і зміст навчальних модулів з дисципліни «Банківський нагляд» Навчальна програма дисципліни «Банківський нагляд». Тематичний план дисципліни «Банківський нагляд». 

РОЗДІЛ ІІІ. Тексти лекцій та методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Банківський на-гляд». 

Модуль І. Організаційні та нормативно-правові засади банківського нагляду. 

Тема 1. Організація системи банківського регулювання та нагляду. 

Тема 2. Створення та ліцензування банків в Україні. 

Тема 3. Встановлення Національним банком України економічних нормативів, що є обов'язковими до виконання всіма банками, та контроль за їх дотриманням. 

Контрольна робота за модулем І 

Модуль ІІ. Методи і заходи банківського нагляду. 

Тема 4. Інспектування комерційних банків та визначення узагальнюючої оцінки їх діяльності. 

Тема 5. Оцінка діяльності банків на основі системи оцінки ризиків 

Тема 6. Нагляд за діяльністю проблемних банків. 

Тема 7. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства. 

Контрольна робота за модулем ІІ 

РОЗДІЛ IV. Тести вихідного контролю знань студентів. 

РОЗДІЛ V. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання. IT Сервис

РОЗДІЛ VІ. Карта самостійної роботи студента. Питання на іспит та зразок побудови екзаменаційного білету. РОЗДІЛ VІІ. Порядок і критерії оцінювання знань студентів. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки