Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Референдне право України, Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.
"Референдне право України", Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.

Референдне право України

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л., Навч. посібник. – К.: Вид-во «Ліра-К», – 366 с. М. Рекомендовано МонУ.

ISBN 978–351–135–4

Анотація

Перший в Україні навчальний посібник з референдного права започатковує теоретико-методичну базу спеціального навчального курсу «Референдне право України». Навчальний посібник представлений двома частинами, що розкривають сутність і зміст референдного права і референдного процесу України, зокрема, проблеми загальної теорії референдного права, історії референдумів, поняття та види референдумів в Україні, їх функцій, співвідношення референдумів із іншими формами прямого народовладдя, а також проблеми основних інститутів референдного права та питання організації та проведення всеукраїнського і місцевих референдумів.

Зміст:

В с т у п.

ЧАСТИНА І. РЕФЕРЕНДНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Розділ 1. Загальна характеристика референдного права 1.1. Поняття референдного права, його предмет і метод. 1.2. Система референдного права України. 1.3. Джерела референдного права. 1.4. Функції референдного права. 1.5. Референдні правовідноси-ни. Розділ 2. Нарис історії референдумів. 2.1. Передумови виникнення референдумів. 2.2. Основні етапи становлення і розвитку референдумів. Розділ 3. Референдум як форма безпосереднього народовладдя. 3.1. Поняття всеукраїнського та місцевих рефе-рендумів. 3.2. Принципи референдумів. 3.3. Види референдумів в Україні. 3.4. Функції референдумів. 3.5. Співвідношення рефере-ндумів й інших форм безпосередньої демократії. Розділ 4. Основні інститути референдного права. 4.1. Призначення і проголо-шення референдумів. 4.2. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів. 4.3. Органи, що організовують і проводять рефе-рендуми. 4.4. Акти, що приймаються під час референдумів. 4.5. Інформаційне забезпечення референдумів в Україні. 4.6. Фінансове забезпечення всеукраїнського та місцевих референдумів. 4.7. Юридична відповідальність за порушення законодавства про референдуми. Балясины для лестниц http://derevyannaya-lestnica.kiev.ua/balyasiny/ на заказ

ЧАСТИНА ІІ. РЕФЕРЕНДЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Розділ 5. Порядок організації і проведення всеукраїнського та місцевих референдумів. 5.1. Поняття та загальні засади референдно-го процессу в Україні. 5.2. Основні стадії організації та проведення всеукраїнського референдуму. 5.3. Особливості організації та проведення місцевих референдумів. 5.4. Гарантії референдного процесу в Україні. Додатки