Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Експериментальна археологія: завдання, методи, моделю вання
Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання

Івакін Г. Ю., Магомедов Б. В., Москаленко В. В., Моця О. П., Ричко В. М., Возний І. П., Толочко О. П.

Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання. Стародавній Іскоростень.

Збірка наукових праць.— К.: Ліра-К, 2011. —224с. Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України.

Анотація

Видання є збіркою наукових праць учасників Міжна- родного науково-практичного семінару (м. Коростень, 6-9 серпня 2009 р.), присвяченого актуальним проблемам експе- риментальної археології. Для археологів, істориків, вчите- лів та усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Зміст:

Вступ.

Вознесенская Г. А. О кузнечном производстве в древнем Искоростене

Гейко А. В. Методи дослідження глиняного посуду

Готун І. А., Казимір О. М., Коваль О. А., Петраускас А. В., Петраускене А. О. Музеї під відкритим небом та експозиційні можливості експедиційних баз експериментальної археології

Гошко Т. Ю., Трачук О. В. Дослідження металургійного процесу виплавлення міді методом моделювання

Зав’ялов В. И., Раткин М. А. Моделирование сыродутного процесса

Кравченко Э. А. Поселение древних металлургов в Юго-Западном Крыму

Непомящих В. Ю. Оборонні споруди літописного Іскоростеня (на прикладі археологічних досліджень городища № 1)

Пашкевич Г. О. Роль палеоботанічних досліджень в експериментальній археології

Прибильський В.Л., Наливайко К. Ф. Традиції бортництва та сучасні технології медових напоїв

Троцька В. І. Експериментальне моделювання технології «обварювання» глиняного посуду

Троцька В. І. До питання експериментальних досліджень гончарного виробництва

Щербань А. Л. Можливості експерименту у вивченні декору глиняних виробів початку доби заліза

Dennis Price. The sight of Stoneheng

E. Ottenwelter, J. Ded, J.Hosek. Experimental tinning of iron, an attempt to identify techniques of tinning used by ancient craftsmen Разнообразные модели роликовые коньков тут с доставкой до дома и сервисом.

Коваленко О. Сучасні керамологічні експерименти