Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Вогнева підготовка
Фото: "Економічна статистика", Борух В. О., Алямкін Р. В. вид. "Ліра-К", Київ-2008

Вогнева підготовка: підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатоме-та до стрільби та прийоми і правила стрільби із них: Навчальний посібник (з методичними рекомендаціями).

Стахневич В. Л. Гриф Міністерства Оборони України. Затверджено до друку вченою радою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Навчальний посібник. – Київ: «Ліра-К». — 2008. – 194 с. ISBN 978-966-96938-9-1 Вартість 46 грн.

Анотація

В даному навчальному посібнику питання підготовки стрілецької зброї до стрільби, в тому числі і перевірки бою та приведення її до нормального бою, а також прийоми та правила стрільби зкомпа-новані, систематизовані та викладені у відповідності з місцем та роллю вогневої підготовки, як предмету навчання, у навчальному плані з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик. На відміну від існуючих настанов зі стрілецької справи, в посібнику, прийоми та правила стрільби супроводжуються їх науково-практичним обґрунтуванням, наведенням конкретних прикладів.

Зміст:

Частина перша. ПІДГОТОВКА СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ДО СТРІЛЬБИ, ПЕРЕВІРКА ЇЇ БОЮ ТА ПРИВЕ-ДЕННЯ ДО НОРМАЛЬНОГО БОЮ Розділ І. Порядок огляду та підготовки до стрільби стрілецької зброї та боєприпасів до неї. 1.1. Методичні рекомендації. 1.1.1. Порядок контрольного огляду автомата Калашникова (АК-74), ручного кулемета Калашникова (РКК-74) та підготовка їх до стрільби. 1.1.2. Порядок контрольного огляду кулемета Калашникова модернізованого (ККМ) та підготовка його до стрільби. 1.1.3. Порядок контрольного огляду пістолета Макарова (ПМ) та підготовка його до стрільби. Розділ ІІ. Перевірка бою стрілецької зброї та приведення її до нормального бою 28 1.2. Методичні рекомендації. 1.2.1. Загальні положення. 1.2.2. Обґрунтування правил перевірки бою стрілецької зброї та приведення її до нормального бою. 1.2.3.Перевірка бою автомата Калашникова (АК-74) та кулеметів Калашникова (РКК-74 та ККМ). 1.2.4. Приведення до нормального бою автомата Калашникова (АК-74)та кулеметів Калашникова (РКК-74 та ККМ). 1.2.5. Вивірка прицілу НСПУ. Перевірка бою і приведення. до нормального бою автомата та куле-метів. з прицілом НСПУ. 1.2.6. Перевірка бою пістолета Макарова (ПМ) та приведення його до нормального бою.

Частина друга. ПРИЙОМИ СТРІЛЬБИ ІЗ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ Розділ ІІІ. Прийоми стрільби із автомата Калашникова (АК-74) та кулеметів Калашникова (РКК-74 та ККМ). 2.3. Методичні рекомендації. 2.3.1. Прийоми стрільби із автомата АК-74 та ручного кулемета РКК-74. 2.3.2. Прийоми стрільби із кулемета ККМ. Розділ ІV. Прийоми стрільби із пістолета Макарова. 2.4. Методичні рекомендації. 2.4.1. Загальні положення. 2.4.2. Підготовка до стрільби. 2.4.3. Вико-нання пострілу. 2.4.4. Припинення стрільби. 2.4.5. Стрільба з опори із-за сховища.

Частина третя. ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ ІЗ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ. Методичні рекомендації. Розділ V. Загальні положення. 3.5.1. Організація спостереження в бою. 3.5.2. Підготовка вихідних (початкових) даних для стрільби. 3.5.3. Коректування вогню. 3.5.4. Види вогню і способи його ве-дення із стрілецької зброї. 3.5.5. Особливості правил стрільби із стрілецької зброї. 3.5.6. Види та характеристика цілей для стрілецької зброї. Розділ VІ. Правила стрільби із автомата Калашникова (АК-74) та кулеметів Калашникова: 5,45 руч-ного (РКК-74) та 7,62-мм модернізованого (ККМ). 3.6.1. Вибір вихідної (початкової) установки при-цілу та висоти точки прицілювання. 3.6.2. Вибір вихідної (початкової) установки цілика або винесен-ня точки прицілювання за боковим напрямком з урахуванням сили та напрямку вітру. 3.6.3. Визна-чення та врахування поправок (випередження) при стрільбі по цілях, що рухаються. 3.6.4. Обґрунтування табличних випереджень при стрільбі по цілях, що рухаються. 3.6.5. Вплив бокового вітру на величину випередження та визначення сумарної поправки на напрямок і силу вітру та на-прямок і швидкість цілі. Розділ VІІ. Правила стрільби із пістолета Макарова (ПМ). 3.7.1. Загальні відомості. 3.7.2. Вибір місця для стрільби, цілі та точки прицілювання.

Частина четверта. ОГЛЯД ТА ПІДГОТОВКА ДО СТРІЛЬБИ РУЧНОГО ПРОТИТАНКОВОГО ГРАНА-ТОМЕТА РПГ-7В І ПОСТРІЛІВ ПГ-7В. ПЕРЕВІРКА ПРИЦІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ГРАНАТОМЕТА Загальні відомості. Розділ VІІІ. Огляд та підготовка до стрільби ручного протитанкового гранатомета РПГ-7В і пострілів ПГ-7В. 4.8.1. Загальні положення. 4.8.2. Порядок огляду гранатомета офіцерами. 4.8.3. Підготовка гранатомета та пострілу до стрільби. Розділ ІХ. Перевірка механічного прицілу та вивірка оптичного прицілу ПГО-7В. 4.9.1. Загальні положення. 4.9.2. Перевірка механічного прицілу. 4.9.3. Вивірка оптичного прицілу ПГО-7В.

Частина п’ята. ПРИЙОМИ І ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ ІЗ РУЧНОГО ПРОТИТАНКОВОГО ГРАНАТОМЕТА — РПГ-7В Розділ Х. Прийоми стрільби із РПГ-7В. 5.10.1. Методичні рекомендації. 5.10.2. Підготовка до стрільби. 5.10.3. Виконання пострілу 5.10.4. Припинення стрільби. 5.10.5. Прийоми стрільби із-за сховищ. Розділ ХІ. Привила стрільби із РПГ-7В. 5.11.1. Загальні положення з методичними рекомендаціями. 5.11.2. Стрільба по нерухомих броне-цілях в нормальних (табличних) метеорологічних умовах. 5.11.3. Стрільба по нерухомих цілях в умовах, що відрізняються від табличних. 5.11.4. Стрільба по рухомих цілях. 5.11.5. Визначення та врахування сумарної поправки.

Додатки:. 1. Табличні умови стрільби . 2. Основна таблиця стрільби для автоматів Калашникова (АК-74 і АКС-74). 3. Основна таблиця стрільби для кулеметів Калашникова (РКК-74 і РККС-74). 4. Основна таблиця стрільби для кулеметів Калашникова (КК, ККМ, ККМС). 5. Зведена таблиця польових (мнемонічних) правил для стрільби із АК-74 і РКК-74. 6. Зведена таблиця польових (мнемонічних) правил для стрільби із ККМ та ККТ. 7. Таблиця перевищення середніх траєкторій над лінією прицілювання для автоматів Калашникова (АК-74 і АКС-74). 8. Таблиця перевищення середніх траєкторій над лінією прицілювання для ручних кулеметів Калаш-никова (РКК-74 і РККС-74). 9. Таблиця перевищення середніх траєкторій над лінією при- цілювання для кулеметів Калашникова (КК, ККМ, ККМС). 10. Пробивна дія кулі із сталевим осереддям 5,45 мм патрона під час стрільби із автомата Калашни-кова (АК-74 і АКС-74) та ручного кулемета Калашникова (РКК-74 і РККС-74). 11. Пробивна дія кулі зі сталевим осереддям 7,62 мм патрона під час стрільби із модернізованого кулемета Калашникова (ККМ, ККМС). 12. Зведена таблиця для приведення стрілецької зброї до нормального бою. Література.