Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Міжнародні відносини.
Фото: "Міжнародні відносини.",  вид. "Ліра-К", Київ-2009

Міжнародні відносини

Мартиненко А. К. Мартиненко Б. А.; навч. пос.– К.:, 2009. – 366 с. тв. Рекомендовано МонУ (Видання 2-те, випр. і дп.)

Анотація

Навчальний посібник містить курс лекцій з міжнародних відносин 1945–1975 pp. Цей період в історії міжнародних відносин чи не найсуперечніший за всю історію людства. Період величезних змін у світі – розпаду світової колоніальної системи, що дало поштовх до виникнення великої кількості суверенних держав. Максимально стисло, у доступній формі автори намагалися уникати по¬літичної риторики, притаманної радянському періоду міжнародних відносин. Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальності «Міжнародні відносини» вищих нав-чальних закладів.

Зміст:

Коротка передмова.

ЧАСТИНА 1.Формування ялтинсько-потсдамської системи і біполярності в світі. РОЗДІЛ 1. Друга світова війна як передумова ви-никнення ялтинсько-потсдамської системи післявоєнного устрою світу. РОЗДІЛ 2. Складні умови післявоєнного устрою. РОЗДІЛ 3. Влаштування післявоєнного устрою в Європі. РОЗДІЛ 4. Боротьба СРСР за свої інтереси – передумова виникнення „холодної вій-ни”. РОЗДІЛ 5. Заходи Заходу проти розповсюдження соцсистеми виникнення „холодної війни”. РОЗДІЛ 6. Контрзаходи СРСР проти „американського наступу”. РОЗДІЛ 7. Німецька проблема в умовах створення біполярності світу (19451949 pp.). РОЗДІЛ 8. Післявоєнний устрій на Далекому Сході та в Тихоокеанському регіоні в умовах виникнення біполярності світу. РОЗДІЛ 9. Післяво-єнні зміни на Близькому Сході. РОЗДІЛ 10. Непростий американський регіон(120). Створення Організації американських держав.

ЧАСТИНА 2. Завершення процесу біполяризації світу. Двоблокове протистояння. РОЗДІЛ І. Європа Америка(1949-1958pp.). РОЗДІЛ 2. Німецька проблема в 1949-1955 pp. Завершення двоблокового розподілу світу. РОЗДІЛ 3. Подальше формування єв-ропейської інтеграції. РОЗДІЛ 5. Близький Схід у двоблоковому протистоянні (19491958 pp.). У нас есть услуга протезирование зубов без переплаты РОЗДІЛ 6. Вплив другого періоду деколонізації па міжнародні відносини. РОЗДІЛ 7. Від можливості розрядки до загрози катастрофи. РОЗДІЛ 8. Карибська криза.

ЧАСТИНА 3. Непевний шлях до розрядки. РОЗДІЛ 1. Європа – Америка: нелегкий шлях до „мирного співіснування”. РОЗДІЛ 2. Американська війна в Індокитаї і складнощі американсько-радянських відносин. РОЗДІЛ 3. Близький Схід і Середземномор’я в умовах біполярного світу. РОЗДІЛ 4. Деякі проблеми Азіатського регіону. РОЗДІЛ5. Вихід країн “третього світу” на міжнародну арену. РОЗДІЛ 6. США і Латинська Америка середина 50-х середина 70-хроків. РОЗДІЛ 7. Концентрація зусиль на розрядку.