Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Основи техніки лабораторних робіт з хімії
Основи техніки лабораторних робіт з хімії

Основи техніки лабораторних робіт з хімії

Аксьонова О. Ф., Гарбуз О. В., Маслій О. Г., М'ячиков О. В., Київ-2011, вид. "Ліра-К"

Анотація

Посібник має на меті ознайомити студентів із грамотним проведенням основних операцій, які використовуються під час виконання лабораторних робіт з хімії та дисциплін, що пов’язані з її прикладними аспектами. У посібнику докладно описані правила поведінки та техніки безпеки у хімічній лабораторії. В окремій главі йдеться про скляний посуд, а також про його миття та сушку. Цілий розділ присвячено операціям зважування, основним моде-лям терезів, умовам їх експлуатації. Велику увагу приділено приготуванню розчинів та роз-рахункам, які стосуються цієї операції. Окремо розглянуті фільтрування та екстракція, на-грівальні та охолоджувальні прилади, які використовуються у хімічній лабораторії. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.030510 «Товарознавство і торго-вельне підприємництво». Посібник може бути використаний під час проведення лаборато-рних занять та виконання студентської науково-дослідної роботи у хімічній лабораторії.

Зміст:

ПЕРЕДМОВА.

Вступ. Глава 1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ. 1.1. Загальні положення. 1.2. Вимоги до приміщення лабораторії. 1.3. Обладнання лабораторії. 1.4. Реактиви та робота з ними. 1.5. Робота із вогненебезпечними речовинами. 1.6. Робота зі склом. 1.7. Робота з газовими балонами. 1.8. Робота зі ртуттю. 1.9. Перша допомога під час нещасних випадків. Питання для самоперевірки. Глава 2. ЛАБОРАТОРНИЙ ХІМІЧНИЙ ПОСУД ТА ОБЛАДНАННЯ. 2.1. Скляний посуд загального призначення. 2.2. Посуд спеціального призначення. 2.3. Лабораторний скляний посуд із нормальними Шліфами. 2.4. Мірний посуд. 2.5. Перевірка каліброваного посуду. 2.6. Фарфоровий посуд та високовогнет-ривкий посуд. 2.7. Високовогнетривкий посуд. 2.8. Кварцовий посуд. 2.9. Металеве обладнання. 2.10. Лабо-раторний інструмент. Питання для самоперевірки. Глава 3. МИТТЯ ТА СУШІННЯ ХІМІЧНОГО ПОСУДУ. 3.1. Миття посуду водою. 3.2. Миття із застосуванням миючих засобів. 3.3. Пропарювання. 3.4. Миття органічними розчинниками. 3.5. Миття хромовою сумішшю. 3.6. Основні правила миття посуду. 3.7. Сушіння посуду. Питання для самоперевірки.89 Глава 4. НАГРІВАЛЬНІ ТА ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. 4.1. Електронагрівальні прилади. 4.2. Інші джерела тепла. 4.3. Способи передачі тепла. 4.4. Пристрої для охолодження. Питання для самоперевірки. Глава 5. ТЕРЕЗИ, ЗВАЖУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ, ГУСТИНИ РІДИНИ, ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ, ТЕРМОГРАФИ, ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ, ТЕРМОСТАТИ. 5.1. Терези. 5.2. Правила роботи з терезами. 5.3. Аналітичні важки. 5.4. Визначення маси і густини рідини. 5.5. Вимірювання температури. 5.6. Термографи. 5.7. Терморегулятори. 5.8. Термостати. Питання для самоперевірки. Качественное лабораторное оборудование в Украине - ООО Химстатус. Глава 6. РОЗЧИНИ (виготовлення та застосування). 6.1 Основні поняття про розчини. 6.2. Класифікація роз-чинів. 6.3. Техніка приготування розчинів. 6.4. Розчини солей. 6.5. Розчини лугів. 6.6. Розчини кислот. 6.7. Фіксанали. 6.8. Розчинення рідин. 6.9. Розчинення газів. 6.10. Індикатори. 6.11. Неводні розчини. 6.12. Роз-чинення речовин в органічних розчинниках. Питання для самоперевірки. Глава 7. ФІЛЬТРУВАННЯ. 7.1. Загальні поняття. 7.2. Фільтруючі матеріали. 7.3. Фільтрування при звичайному тиску. 7.4. Фільтрування під вакуумом. 7.5. Фільтрування за умови нагрівання. 7.6. Фільтрування за умови охолодження. 7.7. Фільтрування в атмосфері інертного газу. 7.8. Промивання осадів. 7.9. Віджим. Питання для самоперевірки. Глава 8. ЕКСТРАГУВАННЯ. 8.1 Екстрагування твердих тіл. 8.2. Екстрагування рідин. Питання для самопере-вірки. Список літератури.