Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Стандартизація продукції та послуг

Стандартизація продукції та послуг

Чурсіна Л. А., Домбровська О. П., Резвих Н. І.

Підручник.К.: «Видавництво Ліра-К». — Тв. 292с.

(реком. МОНУ)

Анотація

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана зі стандартизацією товарів та послуг.

Зміст:

ЗМІСТ Вступ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ 1. Державна система стандартизації. Основні поняття, терміни й визначення. Органи зі стандартизації в Україні та їх функції. 1.1. Основні терміни зі стандартизації та їх визначення. 1.2. Організація робіт зі стандартизації в Україні. 1.3. Законодавча база національної системи стандартизації. 1.4. Основні завдання, принципи та функції стандартизації. 1.5. Методи стандартизації. 1.6. Уніфікація як спеціальний метод стандартизації. 1.7. Гармонізація стандартів. РОЗДІЛ 2. Порядок розробки, прийняття та перегляду національних стандартів. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів. 2.1. Планування робіт зі стандартизації. 2.2. Стадії розробки, затвердження та впровадження стандартів. 2.3. Державний контроль і нагляд за дотриманням обов’язкових вимог стандартів. 2.4. Відповідальність за порушення обов’язкових вимог стандартів. РОЗДІЛ 3. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції, відповідальність за порушення законодавства. Інформаційне забезпечення стандартизації. 3.1. Законодавство в галузі стандартизації та управління якістю продукції. 3.2. Відповідальність за порушення законодавства. 3.3. Інформаційне забезпечення в галузі стандартизації. 3.4. Стандартизаційний контроль. РОЗДІЛ 4. Стандартизація у сферах послуг та екології Стандартизація штрихового кодування продукції, стандартизація якості продукції в межах маркетингу. 4.1. Стандартизація послуг. 4.2. Стандартизація та система управління якістю в готельному господарстві. 4.3. Стандартизація сільськогосподарської продукції. 4.4. Стандартизація у сфері екології. 4.5. Стандартизація штрихового кодування продукції. 4.6. Стандартизація якості продукції в межах маркетингу. РОЗДІЛ 5. Система стандартів з безпеки підприємств, охорони праці та радіаційної безпеки. Система стандартів із захисту довкілля. 5.1. Система стандартів у галузі радіаційної безпеки. 5.2. Стандартизація у сфері безпеки праці та захисту від радіактивного забруднення. 5.3. Безпека праці та захист від іонізуючого випромінювання. 5.4. Безпека праці та захист від інфрачервоного, ультрафіолетового й лазерного випромінювання РОЗДІЛ 6. Стандартизація в ISО та IEC. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.1. Стандартизація в ISО. 6.2. Стандартизація в ІЕС. 6.3. Стандартизація в Співдружності Незалежних Держав. 6.4. Стандартизація в Росії. 6.5. Державний комітет зі стандартизації Республіки Білорусь. РОЗДІЛ 7. Стандартизація в передових країнах світу. 7.1. Стандартизація в США. 7.2. Стандартизація в Німеччині. 7.3. Стандартизація у Великобританії. 7.4. Стандартизація у Франції. 7.5. Стандартизація в Японії. РОЗДІЛ 8. Особливості організації стандартизації в різних країнах. 8.1. Стандартизація в Болгарії. 8.2. Польський комітет зі стандартизації (PKN). 8.3. Стандартизація в Угорщині. 8.4. Стандартизація в Словаччині. 8.5. Стандартизація в Чехії. 8.6. Стандартизація в Румунії. 8.7. Стандартизація в Молдові. 8.8. Стандартизація в Бельгії. 8.9. Стандартизація в Ірландії. 8.10. Стандартизація в Нідерландах. 8.11. Стандартизація в Італії. РОЗДІЛ 9. Основні напрямки розвитку стандартизації в сучасних умовах. Техніко-економічна ефективність стандартизації. 9.1. Роль стандартизації в підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг. 9.2. Розвиток стандартизації на міжнародному, національному та регіональному рівнях 9.3. Визначення техніко-економічної ефективності стандартизації. 9.4. Фінансування робіт зі стандартизації. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (Скачується із сайту видавництва у вигляді електронного додатку) Лабораторна робота № 1. Класифікація нормативних документів і стандартів, чинних в Україні Лабораторна робота № 2. Розроблення національних стандартів і нормативних документів. Лабораторна робота № 3,4. Позначення нормативних документів та їх зміст. Лабораторна робота № 5. Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов та їх реєстрація Лабораторна робота № 6. Система стандартизації конструкторської та технологічної документації Лабораторна робота № 7. Система переважних чисел, уніфікація виробів та послуг. Лабораторна робота № 8, 9. Стандартизація послуг у межах маркетингу Практичні завдання. Методичні вказівки до виконання практичних завдань. Список використаних джерел.