Видавничо-книготоргівелна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівелна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика  
  Каталог україномовних сайтів
Загальне діловодство 

Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань

ПАЛЕХА ЮРІЙ

Навчальний посібник – вид. 4-те (виправлене і доповнене) — К.: Видавництво Ліра-К – 2014.— 624 с. – (Серія посібників з культури діловодства)

(реком. МОНУ)
ISBN 978-966-2609-56-1  Код книги Л12123.

Анотація

У навчальному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням нових інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами.

Зміст:

ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. .1. Основи побудови діловодних процесів. 1.2. Форми організування роботи з документами. 1.3. Документ: основні поняття, властивості, функції. 1.4.Поділ документів за ознаками та властивостями. 1.5. Вимоги до оформлення документів. 1.6. Комп’ютеризація діловодних процесів. ДОДАТКИ. РОЗДІЛ 2. Оформлення службового документа. 2.1. Побудова формуляр-зразка документа. 2.2. Складання заголовка документа. 2.3. Датування та індексування документа. 2.4. Адресування та оформлення тексту документа. 2.5. Погодження та засвідчення документів. 2.6. Проставляння відміток на документі. 2.7. Використання реквізитів в міжнародному листуванні. ДОДАТКИ. Розділ 3. CТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. 3.1. Загальні положення щодо написання тексту. 3.2. Класифікація документів за способом викладу матеріалу. 3.3. Граматична форма ділових документів. 3.4. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості. 3.5. Застосування мовних засобів. 3.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні. 3.7. Особливості складання тексту ділових листів. ДОДАТКИ. РОЗДІЛ 4. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ. 4.1. Розробка нормативно-правових документів. 4.2. Підготовка розпорядчих документів. 4.3. Складання і оформлення організаційних документів. 4.4. Підготовка документів колегіальних органів. 4.5. Створення довідково-інформаційних документів. ДОДАТКИ. РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ. 5.1.Загальні засади побудови документообігу. 5.2.Долучення документів до документаційної системи. 5.3.Проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденції. 5.4.Організація контролю за ходом виконання документів. ДОДАТКИ.. РОЗДІЛ 6. Систематизація документів та їх збереження. 6.1.Систематизація документів та формування справ. 6.2.Оперативне зберігання документів. 6.3. Підготовка справ до подальшого зберігання і використання. 6.4. Особливості архівної роботи. 6.5. Робота з листами і скаргами громадян. 6.6. Робота з документами, що містять комерційну таємницю. ДОДАТКИ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА.