Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Пластмаси у будівництві
Пластмаси у будівництві

Пластмаси у будівництві

Пахаренко В. О., Пахаренко В. В., Яковлєва Р. А.

Навч. Пос.К.: «Видавництво Ліра-К». — Тв. с. 2012р.

(реком. МОНУ)

Анотація

У даному посібнику систематизовано дані з переробки, одержання й застосування полімерних будівельних матеріалів, отримані авторами, а також вітчизняними й зарубіжними дослідниками.У посібнику наведено дані про класифікацію, властивості полімерних будівельних матеріалів залеж-но від їх призначення і сфер застосування. Наведено різні види обладнання і технологічні схеми установок, агрегатів і ліній для одержання полімерних будівельних виробів. Показано зв'язок між параметрами переробки та технологічними й експлуатаційними властивостями отриманих поліме-рних матеріалів, а також наведено застосування та кріплення полімерних виробів будівельного призначення. Розглянуто питання техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при отриманні й застосуванні пластмас у будівництві, пожежної небезпеки цих матеріалів.

Зміст:

Передмова. Глава 1. Загальні відомості про полімерні будівельні матеріали. 1.1. Класифікація полімерних будівельних матеріалів. 1.2. Особливості поведінки полімерних будівельних матеріалів в процесі експлуатації. 1.3. Структурно-механічні власти-вості, реологічні і теплофізичні характеристики полімерів і композицій, що застосовуються для будівельних матеріалів Література. Глава 2. Одержання і галузі застосування рулонних, плиткових і наливних полімерних будівельних матеріалів. 2.1. Одержання і галузі застосування рулонних матеріалів для гідроізоляції. 2.2. Одержання і галузі застосування полі-мерних рулонних матеріалів для підлог. 2.2.1. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму валково-каландровим мето-дом. 2.2.2. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму промазним методом. 2.2.3. Виробництво полівінілхлоридного лінолеуму екструзійним методом. 2.2.4. Виробництво алкідного лінолеуму. 2.2.5. Виробництво реліну. 2.2.6. Одержання пергамінового лінолеуму. 2.2.7. Одержання колоксилінового лінолеуму. 2.3. Виготовлення полімерних наливних підлог. 2.4. Одержання і галузі зстосування полімерних плиток для підлоги та стін. 2.5. Одержання полімерних рулонних мате-ріалів для оздоблювання стін. 2.5.1. Плівки полівінілхлоридні без підоснови. 2.5.2. Плівки полівінілхлоридні підосновні. 2.5.3. Миючі шпалери. 2.5.4. Ворсові шпалери. 2.5.5. Лінкруст. 2.6. Одержання і властивості полімерних рулонних мате-ріалів для дахів тимчасових будівель і споруд. 2.7. Методи кріплення рулонних та плиткових полімерних матеріалів. Лі-тература. Глава 3. Одержання і галузі застосування листових полімерних матеріалів, що використовуються в будівництві. 3.1. Одержання і галузі застосування монолітних листів для внутрішньої і зовнішньої оздоблення споруд. 3.1.1. Одержання і застосування одношарових листів. 3.1.2. Одержання і застосування багатошарових листів. 3.1.3. Одержання і застосування наповнених листів. 3.2. Одержання спінених полімерних листів різного призначення і теплозвукоізоляційних матеріалів. 3.3. Методи кріплення листових полімерних матеріалів. Література. Глава 4. Одержання і галузі застосування полімерних погонажних виробів та кабельної продукції, що застосовуються в будівництві. 4.1. Одержання плінтусів, наличників, куточків, профілів. 4.2. Одержання віконних профілів і для дверей із полівінілхлоридних композицій. 4.3. Одержання полімерних труб різного призначення. 4.4. Одержання кабельної проду-кції. Література. Глава 5. Одержання і галузі застосування полімерних сполучних, з'єднуючих, кріпильних деталей і арматури і архітекту-рних виробів. Література. Глава 6. Одержання і галузі застосування клеїв і мастик для будівельних цілей. 6.1. Склади і одержання полімерних кле-їв і мастик. 6.1.1. Добавки до полімерних клеїв і мастик. 6.1.2. Класифікація клеїв і мастик. 6.1.3. Полімерні клеї і масти-ки. 6.2. Методи нанесення клеїв і мастик на різні поверхні та їх з'єднання. Література. Глава 7. Утилізація полімерних матеріалів, що використовуються у будівництві. 7.1. Утилізація технологічних відходів, що утворюються при виробництві полімерних будівельних матеріалів. 7.2. Утилізація відходів полімерних будівельних матеріалів, що були у застосуванні. 7.2.1. Переробка поліолефінів, що були у застосуванні. 7.2.2. Переробка полістиро-лу, що був у застосуванні. 7.2.3. Переробка поліетилентерефталату (ПЕТФ), що був у застосуванні. 7.2.4. Переробка полівінілхлориду (ПВХ), що був у застосуванні. Література. Глава 8. Техніка безпеки й охорона навколишнього середовища при одержанні та застосуванні пластмас у будівництві. 8.1. Шкідливі речовини у вихідних матеріалах, як основі в'яжучого полімерних будівельних матеріалів. 8.2. Техніка без-пеки при застосуванні полімерних будівельних матеріалів. 8.3. Експлуатація полімерних будівельних матеріалів. 8.4. Санітарно-гігієнічні властивості полімерних будівельних матеріалів і залежність їх від технології виробництва. 8.5. Виробничий травматизм. Література. Глава 9. Пожежна безпека полімерних будівельних матеріалів. 9.1. Особливості горіння полімерних матеріалів. 9.2. Методи зниження горючості композиційних полімерних. Матеріалів. 9.2.1. Синтез негорючих полімерів. 9.2.2. Хімічна модифікація полімерів. 9.2.3. Застосування антипіренів. 9.2.4. Вплив сповільнювачів горіння і наповнюва-чів на властивості полімерів. 9.3. Методи дослідження пожежної небезпеки композиційних полімерних будівельних ма-теріалів. 9.4. Токсичність продуктів піролізу й горіння композиційних полімерних будівельних матеріалів. Література.