Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Видавництво Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
ТОВ "Видавництво Ліра-К"
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 3981 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Маркетинг технічних інновацій
Маркетинг технічних інновацій

Маркетинг технічних інновацій

Ніколенко І. В., Сукач М. К., Оборський Г. О.

Навч. пос.– К.: «Видавництво Ліра-К», 2013- 352 стор. Т.

ISBN 978-966-2609-07-3    . Код книги Л12095

Анотація

Викладено джерела, сутність та структуру інноваційного процесу. Розглянуто питання інформаційного забезпечення інновацій, захисту і ліцензування об'єктів інтелектуальної власності, основні засади трансферу технологій. Наведено концепцію та принципи маркетингової діяльності в інноваційному середовищі. Зазначено основні функції та задачі маркетингу інновацій у науковій і виробничій сферах. В посібнику дано методи і прийоми інноваційного менеджменту та управління ризиками. Приділено увагу забезпеченню якості інновацій, відбору і експертизі інноваційних проектів та оцінки їх ефективності. Призначений для студентів і магістрантів будівельних та загальноінженерних напрямів з дисципліни «Маркетинг технічних інновацій». Може бути корисним для спеціалістів, що займаються питаннями інформаційного забезпечення інновацій у виробництві, маркетингом та менеджментом інноваційних проектів.

Зміст:

ВСТУП. Розділ 1.ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙ. 1.1.Терміни та визначення. 1.2. Джерела інновацій. 1.3.Маркетинг інновацій. 1.4.Мета та задачі дисципліни. Контрольні запитання Розділ 2.ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СТРУКТУРА. 2.1.Класифікація, принципи та функції інновацій. 2.2.Інноваційний процес і його структура. 2.3.Життєвий цикл інновацій. Контрольні запитання. Розділ 3.ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ. 3.1.Основні поняття і види інтелектуальної власності. 3.2.Авторське право у галузі культури та інформації. 3.3.Відкриття і винахід. 3.4.Корисні моделі та промислові зразки. 3.5.Знаки для товарів і послуг та географічні походження. 3.6.Топографії інтегральних мікросхем. 3.7.Захист прав інтелектуальної власності. 3.8.Ліцензування інтелектуальної і господарської діяльності. 3.9.Трансфер технологій. Контрольні запитання. Розділ 4.ПІДГОТОВКА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 4.1.Пошук і вибір інноваційної ідеї. 4.2.Класифікація інноваційних проектів. 4.3.Життєвий цикл інноваційного проекту. 4.4.Вибір інноваційної стратегії. 4.5.Структура і зміст інноваційного проекту. Контрольні запитання. Розділ 5.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ. 5.1.Суть, мета і поняття маркетингу. 5.2.Стани попиту і задачі маркетингу. 5.3.Принципи, види та типи маркетингу. 5.4.Концепції управління маркетингом. Контрольні запитання. Розділ 6.СИСТЕМА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГУ. 6.1.Основні елементи та види маркетингу. 6.2.Принципи і функції маркетингу. 6.3.Організаційні структури служби маркетингу. Контрольні запитання Розділ 7.МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ. 7.1.Інновації, як чинник конкуренції. 7.2.Особливості маркетингу інновацій. 7.3.Цілі, функції, задачі маркетингу інновацій. 7.4.Аналіз ризиків в маркетингу інновацій. Контрольні запитання. Розділ 8.АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙ. 8.1.Фактори мікросередовища підприємства. 8.2.Фактори макросередовища підприємства. 8.3.Сегментація в маркетингу інновацій. 8.4.Позиціонування інноваційної продукції. Контрольні запитання. Розділ 9.ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 9.1.Поняття інноваційного менеджменту. 9.2.Розвиток концепцій інноваційного менеджменту. 9.3.Цілі, завдання, функції інноваційного менеджменту. 9.4.Методи інноваційного менеджменту. 9.5.Прийоми інноваційного менеджменту. 9.6Керування ризиками. Контрольні запитання. Розділ 10.КЕРУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙ. 10.1.Поняття якості. 10.2.Методи оцінки рівня якості. 10.3.Системи керування якістю. 10.4.Методи керування якістю. Контрольні запитання. Розділ 11.ВІДБІР, ЕКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОНЫХ ПРОЕКТІВ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ. 11.1.Оцінка та відбір інноваційних проектів. 11.2.Експертиза інноваційних проектів. 11.3.Оцінка ефективності інноваційних проекті. 11.4.Оцінка ефективності інноваційної діяльності. Контрольні запитання. ГЛОСАРІЙ (термінологічний словник). ЛІТЕРАТУРА.