Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Комп'ютерна логіка

Комп'ютерна логіка

Матвієнко М. П.

Підручник.К.: «Видавництво Ліра-К». — Тв. 292с.

(реком. МОНУ)

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної логіки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні та комп'ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки і автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів.

Зміст:

Передмова. Розділ 1. ЛОГІКА АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У КОМП'ЮТЕРАХ. Логіка систем числення. Логіка арифметичних операцій над двійковими числами. Логіка представлення двійкових чисел у прямому, додатковому, оберненому та модифікованому кодах. Логіка додавання і віднімання двійкових чисел. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 2. ЛОГІКА БУЛЯ. Основні визначення. Способи задання логічних функцій. Елементарні логічні функції Основні закони алгебри логіки. Перетворення логічних функцій. Властивості логічних функцій. Суперпозиція логічних функцій . Аналітичне представлення логічних функцій. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 3. ЛОГІКА ЖЕГАЛКІНА. Основні визначення. Закони алгебри Жегалкіна. Поліном Жегалкіна. Методи побудови полінома Жегалкіна. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 4. ЛОГІКА РОЗКЛАДАННЯ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ. Диз'юнктивне розкладання логічних функцій. Кон'юнктивне розкладання логічних функцій. Нормальні форми зображення логічних функцій. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 5. ЛОГІКА ДОСЛІДЖЕННЯ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ. Дослідження логічних функцій на двоїстість. Дослідження логічних функцій на зберігання нуля та одиниці. Дослідження логічних функцій на монотонність. Дослідження логічних функцій на лінійність. Дослідження на замкнутість класів і повноту логічних функцій. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 6. ЛОГІКА МІНІМІЗАЦІЇ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ. Основні визначення. Метод Вейча . Метод Карно. Метод Квайна. Метод Мак-Класкі. Метод невизначених коефіцієнтів. Метод Блейка-Порецького. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 7. ЛОГІКА ЧАСОВИХ І РЕКУРЕНТНИХ. БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ. Логіка часових булевих функцій. Логіка рекурентних булевих функцій. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 8. ЛОГІКА ДИСКРЕТНИХ АВТОМАТІВ. Основні визначення. Автомати Мілі, Мура, С-автомати. Способи задання автоматів. Перетворення автоматів Мілі в автомати Мура. Перетворення автоматів Мура в автомати Мілі. Ізоморфізм автоматів. Еквівалентність автоматів. Мінімізація автоматів. Канонічний метод структурного синтезу автоматів. Графічний метод структурного синтезу автоматів Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 9. ЛОГІКА РЕГУЛЯРНИХ ПОДІЙ. Основні визначення. Алгебра подій. Закони еквівалентного перетворення регулярних подій. Задання регулярних подій графами. Синтез автоматів за графами регулярних подій. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Розділ 10. ЛОГІКА ПОБУДОВИ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ. Логічні елементи елементарних булевих функцій. Логіка побудови дешифраторів і шифраторів. Логіка побудови мультиплексорів та демультиплексорів. Логіка побудови суматорів. Логіка побудови компараторів. Контрольні запитання. Коментарі. Розділ 11. ЛОГІКА ПОБУДОВИ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ НА ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ МАТРИЦЯХ. Призначення і застосування програмованих логічних матриць. Принципи побудови базової програмованих логічної матриці. Рекомендації із програмування базової логічної матриці. Програмування базової логічної матриці. Логіка побудови комбінаційних схем на програмованих логічних матрицях. Контрольні запитання. Коментарі. Розділ 12. ЛОГІКА ПОБУДОВИ ТИПОВИХ СХЕМ ІЗ ПАМ'ЯТТЮ. Логіка побудови К8-тригерів. Логіка побудови Б-тригерів. Логіка побудови Т-тригерів. Логіка побудови Ж-тригерів. Логіка побудови лічильників. Логіка побудови регістрів. Контрольні запитання. Коментарі. Розділ 13. ЛОГІКА ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНИХ СХЕМ. Логіка побудови одновихідних комбінаційних схем на елементах логіки Буля. Логіка побудови одновихідних комбінаційних схем на мультиплексорах. Логіка побудови багатовихідних комбінаційних схем на елементах логіки Буля. Логіка побудови багатовихідних комбінаційних схем. на дешифраторах. Логіка побудови часових булевих схем. Логіка побудови рекурентних булевих схем другого роду. Логіка побудови схем із застосуванням теорії автоматів і елементів логіки Буля. Логіка побудови схем із застосуванням теорії автоматів та програмованих логічних матриць. Контрольні запитання Задачі для самостійного розв'язування. Коментарі. Література