Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 

Комп’ютерні технології обробки облікової інформації.

Комп’ютерні технології обробки облікової інформації.

Комп'ютерні технології обробки облікової інформації.

Ходаков В. Е., Кирюшатова Т.Г., Захарченко Р.Н., Карамушка М.В

Навчальний посібник для студентів вузів К- 550 с. Тв. 70*10/16 (збільш)

ISBN 978-966-2609-27-1. Код книги Л12078.

Анотація

У навчальному посібнику представлений комплекс лабораторно-практичних робіт по вивченню дисциплін «Автоматизовані інформаційні системи обліку», «Інформаційні системи бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту», «АСУ в управлінні», «Корпоративні інформаційні системи». Тематика робіт побудована з врахуванням тих, що існують організаційно-методичних підходів, для придбання студентами практичних навиків при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить суть пояснення кожної теми і практичні рекомендації для кращого освоєння матеріалу. Посібник містить учбові завдання, завдання, вправи і питання для самоконтролю, матеріали інструкцій для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», а також програми корпорації «Парус - Підприємство» і корпоративної системи «Галактика». Пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які вчаться за фахом «Економічна кібернетика».  

Зміст:

ВСТУП. РОЗДІЛ 1 Структура інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Заняття 1 Встановлення та початок роботи з програмою «1С: Підприємство 8.2». Загальна характеристика програми 13 Установка і запуск програми. Створення та редагування інформаційної бази. Введення початкових відомостей. Початок роботи з типовою конфігурацією. Основні відомості про організації. Облікова політика організацій. Дата заборони зміни даних. Дата актуальності обліку. Введення початкових залишків. Практикум. Питання для самоконтролю. Заннятя 2 Плани рахунків в програмі «1С: Підприємство 8.2». Плани рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків податкового обліку (по податку на прибуток). Види субконто. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 3 Довідники у програмі «1С: Підприємство 8.2». Робота з довідниками. Редагування довідників. Допомога при роботі з довідниками. Робота з константами. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 4 Господарські операції у програмі «1С: Підприємство 8.2». Введення господарських операцій вручну (просте введення проводок). Проводки. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 5 Введення залишків по рахункам у програмі «1С: Підприємство 8.2». Введення початкових залишків. Документ Введення початкових залишків. Документ Введення початкових залишків по зарплаті Ошибка! Закладка не определена. Практику. Питання для самоконтролю. Заняття 6 Типові операції у програмі «1С: Підприємство 8.2». Типові операції, Створення типових операцій. Групи типових операцій. Видалення Типової операції. Реорганізація списку типових операцій. Експорт та імпорт типових операцій. Відбір і сортування типових операцій. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 7 Документи у програмі «1С: Підприємство 8.2». Робота з документами. Журнали документів. Введення нового документа. Копіювання документа. Введення на підставі. Видалення документів. Проведення документа. Пошук по номеру документа. Вибір режиму проведення документа. Інтервал дат. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 8 Звіти (обробки) у програмі «1С: Підприємство 8.2». Робота із звітами. Збереження і відновлення налаштувань звітів. Система компоновки даних. Редагування користувацьких налаштувань. Стандартні звіти. Регламентована та фінансова звітність. Зовнішні звіти та обробки. Практикум. Питання для самоконтролю. РОЗДІЛ 2 Бухгалтерський облік з використанням програми. «1С: Підприємство 8.2». Заняття 9 Розрахунково-касові операції у програмі «1С: Підприємство 8.2». Автоматизація управління готівковими грошовими коштами. Надходження готівкових грошових коштів. Витрата готівкових грошових коштів. Звіти по касовим операціям. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 10 Облік операцій на розрахунковому рахунку і облік валютних. операцій у програмі «1С: Підприємство 8.2». Облік операцій по розрахунковому рахунку. Документи з обліку операцій на розрахунковому рахунку. Банківська виписка. Звіти по операціям на розрахунковому рахунку. Облік валютних операцій у програмі. Купівля іноземної валюти. Продаж іноземної валюти. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 11 Розрахунки з підзвітними особами у програмі «1С: Підприємство 8.2». Автоматизація розрахунків з підзвітними особами. Опис вихідних документів. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 12 Облік кадрів, нарахування і виплата зарплати у програмі. «1С: Підприємство 8.2». Кадровий облік. Відомості для нарахування заробітної плати, податків та внесків. Звіти по кадровому обліку, по нарахуванню і виплаті зарплати. Документи з обліку заробітної плати. Нарахування зарплати. Особливості обліку НДФЛ. Виплата зарплати. Введення початкових залишків по зарплатіПрактикум. Питання для самоконтролюЗаняття 13 Облік основних засобів у програмі «1С: Підприємство 8.2». Автоматизація обліку основних засобів. Звіти по основним засобам. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 14 Облік торгівельних операцій у програмі «1С: Підприємство 8.2». Облік товарів на складі. Вхідні документи по обліку товарів на складі. Облік операцій в роздрібній торгівлі. Документи по обліку товарів в роздрібній торгівлі. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 15 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів у програмі «1С: Підприємство 8.2». Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Документ Введення початкових залишків по малоцінних активах експлуатації. Партія малоцінних активів в експлуатації (ручний облік). Документ Надходження товарів і послуг. Документ Передача малоцінних активів в експлуатацію. Документ Переміщення малоцінних активів з експлуатації. Документ Списання малоцінних активів з експлуатації. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 16 Облік виробництва у програмі «1С: Підприємство 8.2». Облік виробництва. Надходження матеріалів. Передача матеріалів у виробництво. Випуск готової продукції. Реалізація готової продукції. Інвентаризація незавершеного виробництва. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 17 Облік операцій в ОСББ у програмі «1С: Підприємство 8.2». Опис основних операцій по розрахункам в ОСББ. Облік операцій по розрахункам в ОСББ. Витрати готівкових грошових коштів. Розрахунки з підзвітними особами. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 18 Закриття періоду у програмі «1С: Підприємство 8.2». Підготовка фінансової звітності. Методика завершення звітного періоду. Визначення фінансових результатів. Практикум. Питання для самоконтролю. РОЗДІЛ 3 Структура інформаційної системи 1С: Підприємство 7.7. Заняття 1 Програма «1С: Підприємство 7.7». Загальна характеристика програми. Запуск програми. Організація допомоги при роботі з программою. Установка параметрів. Калькулятор. Календар. Об'єкт, основні принципи роботи. Форми, основні принципи роботи. Реквізити і керуючі елементи форм. Пошук. Вихід зпрограми. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 2 План рахунків у програмі «1С: Підприємство 7.7». Робота з планом рахунків. Редагування рахунків. Перегляд рахунку. Копіювання рахунку. Видалення (позначка на видалення) рахунків. Відміна позначки на видалення рахунків. Пошук рахунку. Робота з періодично залежними реквізитами рахунків. Редагування у формі плану рахунків або рахунку. Редагування значення реквізиту у вікні Історія. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 3 Довідники і константи у програмі «1С: підприємство 7.7». Робота з довідниками. Редагування довідника. Допомога при роботі з довідником. Список констант. Елементи вікна Список констант. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 4 Господарські операції в програмі «1С: Підприємство 7.7». Введення різних операцій, формування проводок. Копіювання проводок. Редагування проводок. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 5 Введення залишків по рахунках у програмі «1С: Підприємство 7.7». Введення вхідних залишків. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 6 Типові операції у програмі «1С: Підприємство 7.7». Типові операції. Шаблони типових операцій. Вікно Типові операції. Групи типових операцій. Ведення списку шаблонів типових операцій. Зміна найменування типової операції. Створення групи типових операцій. Видалення шаблонів і груп ТО. Реорганізація списку типових операцій. Вивантаження і завантаження типових операцій Пошук типової операції в списку. Введення типової операції. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 7 Формули в типових операціях у програмі «1С: Підприємство 7.7». Формули типових операцій. Формат формул. Умовний оператор. Використання даних і проводок. Дебет Кредит. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 8 Документи в програмі «1С: Підприємство 7.7». Журнал документів. Інтервал видимості. Робота з документами. Пошук в журналі. Практикум. Питання для самоконтролю. РОЗДІЛ 4 Бухгалтерський облік в програмах «1С: Підприємство 7.7», «Парус –Підприємство» і «Галактика». Заняття 9 Розрахункові касові операції у програмі «1С: Підприємство 7.7». Облік розрахункових касових операцій. Облік операцій по розрахунковому рахунку. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 10 Розрахунки з підзвітними особами у програмі «1С: Підприємство 7.7». Розрахунки з підзвітними особами. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 11 Нарахування і виплата заробітної плати у програмі «1С: Підприємство 7.7». Нарахування і виплата заробітної плати. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 12 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів у програмі. «1С: Підприємство 7.7». Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 13 Облік необігових активів у програмі «1С: Підприємство 7.7». Облік необігових активів. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 14 Облік товарно-матеріальних цінностей в торгівлі і податковий облік у програмі «1С: Підприємство 7.7». Облік товарно-матеріальних цінностей в торгівлі. Продаж товарів з гуртового складу. Надходження товарів з гуртового складу в роздрібну крамницю. Повернення ТМЦ. Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі і на гуртовому складі. Списання ТМЦ з гуртового складу. Формування звітів. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 15 Облік виробництва продукції у програмі «1С: Підприємство 7.7». Облік виробництва продукції. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 16 Звіти (обробки) у програмі «1С: Підприємство 7.7». Звіти (обробки). Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 17 Програма «Парус - Підприємство». Загальна характеристика програми. Налаштування робочої середи програми. Робота із словниками. Організація аналітичного обліку. Господарські операції. Практикум. Питання для самоконтролю. Заняття 18 Програма «Галактика». Загальна характеристика програми. Основні об'єкти системи. Налаштування робочого середовища програми. Заповнення каталогів. Аналітичний облік. Склад і основні функції контуру «Бухгалтерський облік». Звітність. Практикум. Питання для самоконтролю. Список литератури. ДОДАТКИ. Довідка про авторів.